SoveLin kuntavaalikysely: Erityisliikunnan paikka on kunnassa

14.3.2017

Puolueiden mukaan liikunnan edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tehtävistä sote-uudistuksen jälkeen.

Soveltava Liikunta Soveli ry järjesti kuntavaalikyselyn, johon pyydettiin vastauksia kaikilta kunnallisvaaleihin ehdokkaita asettaneilta puolueilta. Vastauksia saatiin viideltä puolueelta, jotka olivat Feministinen puolue, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta rp, Vasemmistoliitto ja Vihreät – De Gröna.

 

Kyselyn tulokset antoivat viitteitä siitä, millaisiksi liikunnan ja soveltavan liikunnan asemat tulevat muotoutumaan kunnassa sote-uudistuksen jälkeen. Puolueiden mukaan liikunnan edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tehtävistä sote-uudistuksen jälkeen.  Nostaapa yksi puolue sen yhdeksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä.

 

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, miten puolueiden ehdokkaat varmistavat, että erityisryhmien liikunta huomioidaan kunnan toiminnassa sote-uudistuksen jälkeen. Kyselyn tulosten mukaan puolueet näkevät kuntien keskeisenä tehtävänä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä yhdenvertaisuuden puolustamisen. Juuri yhdenvertaisuus nousee vastauksissa hyvin esille: ”Erityisryhmien liikunta ja sen riittävä tarjonta tulee nähdä sellaisena osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä edistävänä asiana, joka kuuluu kunnan perustehtäviin.”

 

Valtaosa puolueista oli sitä mieltä, että erityisliikunnan paikka on sote-uudistuksen jälkeen kunnassa; vain yksi puolue sijoittaisi sen maakuntaan. Myös tämä on kiinnostava tieto, sillä tällä hetkellä on vielä epäselvää, kumman tason vastuulle erityisliikunta lopulta päätyy.

 

Kyselyn tulosten perusteella näyttää siltä, että puolueet näkevät liikunnan sekä soveltavan liikunnan edistämisen tärkeinä kunnallisina tehtävinä, eivätkä sote-uudistus ja kuntavaalit tule erityisen dramaattisesti muuttamaan nykytilannetta.

 

Lisätietoa: Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas SoveLi ry,

puh. 040 5115941, s-posti tommi.ylakangas@soveli.fi