Liikunnallinen elämäntapa teini-iässä saattaa suojata muistin heikkenemiseltä

9.8.2010

Liikuntaa aktiivisesti harrastavat naiset kärsivät iäkkäinä harvemmin älyllisten toimintojen ja muistin heikkenemisestä kuin liikuntaa kaihtavat ikätoverinsa. Erityisesti teini-iässä harrastettu liikunta näyttäisi suojaavan kognitiivisten eli älyllisten toimintojen heikentymiseltä.

Tulos perustuu yhdysvaltalaistutkimukseen, johon osallistui 10 000 yli 65-vuotiasta naista. Tutkimuksessa naisilta kysyttiin kuinka paljon he olivat liikkuneet teini-iässä, 30-vuotiaana, 50-vuotiaana sekä vanhuusiällä. Lisäksi naiset suorittivat älyllistä toimintakykyä ja muistia kartoittavan minimental-testin.

Liikuntaa missä tahansa elämän vaiheessa harrastaneiden naisten todettiin menestyvän minimental-testissä paremmin kuin vähän liikkuneiden ikätovereiden. Erityisesti teini-iän liikuntatottumuksien havaittiin korreloivan vanhuusiän kognitiivisen suoriutumisen kanssa sen jälkeen, kun tutkijat olivat ottaneet huomioon tulosta mahdollisesti sekoittavia tekijöitä kuten naisten koulutustaustan ja painon. Myös myöhemmällä iällä harrastettu liikunta vähensi kognitiivisten toimintojen heikkenemisen todennäköisyyttä, vaikkakaan ei yhtä tehokkaasti kuin teini-iän liikunnallisuus.

Tutkimuksen tekijät korostavat, että elämänaikaisen liikunnallisuuden vaikutukset kognitiiviseen toimintakykyyn ovat todennäköisesti moniulotteisia. Heidän mukaansa liikunnan hyödyt saattavat liittyä muun muussa aivojen hermoverkkojen muovautumiseen. Lisäksi fyysinen aktiivisuus vähentää verenpainetaudin, lihavuuden ja aikuisiän diabeteksen riskiä, joiden tiedetään olevan yhteydessä vanhuusiän kognitiivisten toimintojen heikentymiseen.

Tutkijat pelkäävätkin, että nykypäivän nuorison passiivinen elämäntapa johtaa dementian yleistymiseen tulevaisuudessa. Heidän mielestään ihmisiä tulisi kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan jo nuorena.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
Journal of American Geriatric Society 2010;58:1322-1326
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123569173/abstract

Copyright Duodecim 2010. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.