SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu väitteli lasten lihavuuden ehkäisystä

14.6.2010


Vanhempien käsitykset lastensa painosta eivät usein vastaa todellisuutta, vaikka käsitys omasta painosta olisi realistinen. Pienryhmämuotoinen liikunta- ja ravitsemusneuvonta osoittautui tuoreessa väitöstutkimuksessa tehokkaaksi tavaksi ehkäistä lasten ylipainoa ja lihavuutta. Etenkin liikuntaryhmätoiminta aktivoi osallistujia.

Vuoden kestäneen seurantatutkimuksen kohdejoukkona oli lähes 500 esi- ja alakouluikäistä lasta ja heidän vanhempaansa. Tutkimuksen aikana lasten ylipaino saatiin laskuun. Liikunnallisesti passiiviset lapset hyötyivät tutkimusajasta enemmän kuin aktiiviset lapset.

Tiedot selviävät terveystieteen maisterin Anne Taulun hoitotieteen väitöstutkimuksesta, joka tarkastettiin perjantaina Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksesta käy ilmi myös, että lasten liikunta-aktiivisuus on polarisoitunutta: toiset liikkuvat todella paljon ja osa ei juuri ollenkaan.

Lisäksi selvisi, että perheiden ravitsemustottumukset eivät vastaa suosituksia, mutta ravitsemustiedon lisääminen auttaa vanhempia vaikuttamaan lasten painoon.

Väitöksen lehdistötiedote: http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2010051.html


Väitöskirja ilmestyy sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 965, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8097-3, ISSN 1456-954X. http://acta.uta.fi./


Lisätietoja: Anne Taulu, puh. 040 511 5941, anne.taulu@soveli.fi


Anne Taulu on syntynyt Porissa ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Hän toimii nykyään toiminnanjohtajana Soveltava Liikunta SoveLi ry:ssä.