Erityisliikunnan päivät suosittavat yhteistä koordinointia

14.6.2010

Neljän vuoden välein järjestettävät Erityisliikunnan päivien teemaseminaarit antoivat suosituksia eri aihepiireihin. Erityisliikunnan ja liikunnan integraation tehostamiseksi kaivataan muun muassa yhteistä visiota ja koordinointia.

VII Erityisliikunnan päivien uutena aiheena oli laaja-alaisen tasa-arvon teemaseminaari, jonka toteutuksesta vastasivat Kaisu Laasonen ja Virpi Remahl. Teemaseminaarin suosituksiksi nousivat toimintakykyisyyden tuoman eriarvoisuuden tunnistaminen ja poistaminen, kuntien resursseista huolehtiminen, alueellisen tasa-arvon toteutuminen, valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen muun muassa mentoroinnin avulla ja kulttuurien välisten kohtaamisten järjestäminen.

Erityisliikunnan kentällä on tehty paljon hyvää työtä, mutta yhteiset pelisäännöt puuttuvat ja ohjaajilla on puutteita mm. eri kulttuureista tulevien henkilöiden kohtaamisesta. Menossa oleva Reilun Pelin päivitysprosessi on tärkeä huomioida myös muuttuvassa erityisliikunnan kentässä.

Integraatio ja inkluusion teemaseminaarissa keskusteltiin Suomen tämän hetkisestä tilanteesta ja verrattiin toimintaa muiden maiden toteutukseen. Integraatiotyötä tehdään lajiliitoissa, Paralympiakomiteassa, VAU:ssa, SoveLissa, Nuoressa Suomessa ja SLU:ssa järjellä ja sydämellä, mutta ilman yhteistä visiota ja toimintasuunnitelmaa. Toiminnan tehostamiseksi tarvitaan koordinaatiohanke, jonka avulla mukaan saadaan myös uusia lajeja. Kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi seuratoiminnan tukemiseen tarvitaan resursseja. Suositukseksi nostettiin edellisen lisäksi työnjaon selkeyttäminen liikunnan kansalaistoiminnan kentällä.

Teksti ja kuvat: Riikka Juntunen

Lähde: LUM 8 /10, SLU.fi

Suositukset kokonaisuudessaan