Vuoden 2017 Valtti-ohjelman haku avautui

1.3.2017

Omaa Valttia voi hakea tai Valtiksi voi ilmoittautua huhtikuun loppuun mennessä

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmassa henkilökohtaiset liikuntakonsultit eli Valtit toimivat harrastuksen pariin saattajana. Valtti toteuttaa ohjattavalleen noin 4–6 viikon liikuntakokeilujakson syksyllä 2017.

Vuoden 2017 Valtti-ohjelma toimii samalla kaavalla kuin vuoden 2016 Valtti-pilotissa. Omaa Valttia voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Pääpaino on lapsissa ja nuorissa, joilla ei vielä ole liikuntaharrastusta, tai jotka eivät vammansa takia tiedä mitä voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopi omalle toimintakyvylle.

Valtit ovat pääosin opiskelijoita, jotka saavat Valttina toimimisesta opintopisteitä. VAU korvaa Valttien liikuntakokeiluihin liittyvät matka- ja osallistumiskulut. Perhe tai osallistuja vastaa itse kuluista, jotka liittyvät osallistujan matkoihin ja mahdollisiin harrastusmaksuihin.

Toimintavuosi etenee siten, että Valtti-parit (ohjattava+Valtti) pyritään muodostamaan toukokuun aikana. Hakijoille ilmoitetaan kesän alkuun mennessä, onko oma Valtti löytynyt. Vastaavasti Valtille ilmoitetaan ohjattavan yhteystiedot yhteydenottoa varten. Valtti on yhteydessä ohjattavaansa viimeistään syyskuun ensimmäisellä viikolla. Liikuntakokeiluille oman Valtin kanssa on aikaa koko syksy. Kokeilujakso sisältää alku- ja lopputapaamisen lisäksi vähintään neljä liikuntakokeilukertaa.

Keskeisille Valtti-paikkakunnille palkataan oma Valtti-koordinaattori. Uusia oppilaitoskumppaneita ovat KAMK (Kajaani), SeAMK (Seinäjoki), Åbo Akademi (Vaasa) ja Xamk (Mikkeli).

– Odotan innolla, mitä Valtti-ohjelman toinen vuosi tuo tullessaan. Pilottivuonna moni löysi Valtin avulla säännöllisen viikkoharrastuksen, toteaa Valtti-hankkeesta vastaava Nina Peltonen.

Vuoden 2016 Valtti-pilottiin haki lähes 400 lasta tai nuorta ja heistä 237 vei Valtti-kokeilujakson loppuun oman Valtin opastuksella. Yli puolet (54%) kokeilijoista löysi harrastuksen ja 61% arvioi liikkumisen määrän lisääntyneen. EU-tuki Valtti-ohjelmalle tuli päätökseensä, mutta VAU sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 46 000 euron tuen Valtin kautta liikkujaksi -hankkeelle.

Vuoden 2016 Valtti-ohjelma oli osa EU-rahoitteista SEDY-hanketta (Sport Empowers Disabled Youth). Suomessa pilotoitu Valtti-ohjelma nousi hankkeen keskeisimmäksi toimintamalliksi. Suomalaista Valtti-mallia kokeillaan myös SEDY-hankkeen kumppanimaissa Hollannissa, Portugalissa ja Liettuassa.

Valtti-haun lisätiedot ja hakulomakkeethttp://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti

Lisätiedot: VAU, lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi