Liiku Terveemmäksi päivää vietetään 10.5.2010 teemalla ”Aktiivinen kunta”

3.5.2010


Maailman terveysjärjestön (WHO) terveysliikuntapäivää vietetään Suomessa vuosittain 10. toukokuuta. Vuoden 2010 teemana on ”Aktiivinen kunta" ja päätoimijana Suomen Kuntoliikuntaliitto.

Kuntoliikuntaliitto haluaa tuoda kuntiin uudenlaista liikuntahyvinvointia. Kuntatoimijoita kannustetaan yhdistämään voimansa kuntalaisia hyödyttävän, terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi kunnassa.

Liikkuva ihminen on hyvässä kunnossa. Hän jaksaa paremmin elämässään, on motivoituneempi, sairastaa vähemmän ja kokee itsensä terveemmäksi kuin vähän liikkuva ihminen. Aktiivinen arkiliikunta on harrastajalleen edullinen ja miellyttävä tapa kohentaa kuntoa. Liikunnallisen elämäntavan hyödyt eivät rajoitu vain yksilöön itseensä; niistä hyötyvät läheiset ihmiset, lähipiirin erilaiset yhteisöt ja koko yhteiskunta.

Kaikki mukaan!

Liiku Terveemmäksi –päivän tapahtumia voivat järjestää niin yhteisöt kuin yksityishenkilötkin mieluiten yhteistyössä usean toimijan kesken. Tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman monia yhteisöjä niin valtakunnan kuin paikallistasollakin.

Olennaista on, että tapahtumassa joko liikutaan itse, kerrotaan kunnan liikuntamahdollisuuksista tai liikunnan terveysvaikutuksista tai edistetään muutoin liikuntaa. Liikkumaan voi innostaa etenkin sellaisia lapsia ja aikuisia, jotka eivät harrasta liikuntaa lainkaan tai jotka liikkuvat vain vähän.

Liiku Terveemmäksi –päivää voi viettää työpaikoilla, kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa, vanhainkodeissa, kerhoissa ja liikunta- tai urheiluseuroissa jne. Päivä voi rakentua esimerkiksi venyttelytuokioista, ruokatuntikävelyistä, pyöräretkistä, liikuntaleikeistä, palloiluturnauksista, leikkimielisistä urheilukisoista, liikunnan terveysvaikutuksista kertovista keskustelutilaisuuksista tai liikuntatilojen ja – välineiden esittelyistä.

Ilmoita tapahtuma Internetin tapahtumakalenteriin

Liiku Terveemmäksi –päivään soveltuvista tapahtumista voi ilmoittaa Internetsivuston tapahtumakalenteriin. Kaikki 16.5 mennessä tapahtumansa ilmoittaneet osallistuvat liikuntaan liittyvien palkintojen arvontaan. Sivustolla on lisätietoja ja materiaalia vapaasti ladattavissa. Liiku Terveemmäksi –päivän Internetsivusto on osoitteesta: http://www.liikuterveemmaksi.fi/ ja kansanvälinen sivusto osoitteessa: www.who.int/moveforhealth/en/.

Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksesta maailmassa on vietetty vuodesta 2002 alkaen Liiku Terveemmäksi (Move for Health / Motion är Hälsa) – päivää. Sitä vietettiin aluksi Maailman Terveyspäivän yhteydessä ja vuodesta 2004 alkaen omana erityispäivänään. Aikaisempia teemoja ovat olleet: Aktiivinen nuoriso (2004), Liikkumista tukevat ympäristöt (2005), Aktiiviset yhteisöt (2006), Aktiiviset työpaikat (2007), Liiku raittiissa ilmassa (2008) ja Liiku Terveemmäksi - Kunnossa Kaiken Ikää (2009). Päivän tarkoituksena on saada paikalliset toimijat tapahtumia järjestämällä kiinnittämään päättäjien ja muiden kansalaisten huomio liikunnan merkitykseen ihmisten terveydelle – ja sitä kautta edistää liikunnallista elämäntapaa ja hyvinvointia. Paikallistapahtumiin pyritään saamaan mukaan erityisesti sellaisia aikuisia ja lapsia, jotka eivät liiku lainkaan tai liikkuvat vain vähän. Suomessa päivän viettoa koordinoi Liikuntatieteellinen Seura.

Liiku terveemmäksi – päivää ideoi ja ohjeistaa laajapohjainen neuvottelukunta, jolla on apunaan työryhmä sekä laaja yhteistyöverkosto. Toimijoille tarjotaan paikallistapahtumien suunnittelun ja järjestämisen tueksi Internet – sivusto, jossa voi rekisteröityä mukaan kampanjaan, ladata materiaalia (julisteet, logot, kirjelomakkeet, Power Point – esitykset), ilmoittaa tapahtumakalenterissa paikallistapahtumista ja etsiä taustatietoa terveysliikunnasta.

Lisätietoja
Liiku Terveemmäksi – päivän Internet – sivut, joita ylläpitää Liikuntatieteellinen Seura, löytyvät osoitteesta: http://www.liikuterveemmaksi.fi/. WHO:n kansanväliset sivut löytyvät osoitteesta: www.who.int/moveforhealth/en/.

SLU:n jäsenjärjestöt ja niiden seurat saavat käyttää tekstiä lähteen mainiten: LUM 7 /10, SLU.fi.