Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen vaatii nopeampia toimenpiteitä

25.3.2010

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n puheenjohtaja Timo Laitinen puhui 24.3.2010 Säätytalolla Liikkuva koulu -hankkeen seminaarissa. Laitinen kiitti valtioneuvostoa siitä, että vuosi sitten pidetyssä hallituksen ”puolivälin riihessä” tehtiin arvovalinta hankkeen perustamiseksi.

Laitinen oli kuitenkin kärsimätön: ”Tutkimustietoa on jo olemassa runsaasti. Hyviä hankkeita lasten ja nuorten liikuttamiseksi on jo monessa Suomen kaupungissa, samoin pilottikouluja. Vuonna 2008 laadittiin opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n yhteistyöllä fyysisen aktiivisuuden suositukset 7-18 -vuotiaille.”

 

”Liikkuva koulu -hankkeen raportin mukaan nyt ryhdytään taas selvittämään, tutkimaan, turvaamaan, varmistamaan ja dokumentoimaan. Pilottikoulujen valinnan sijaan pitäisi saada suositukset jalkautettua nopeutetusti kaikkiin kouluihin. Kyse on arvovalinnasta: millä aikataululla ja voimavaroilla investoidaan Suomen tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeään asiaan, jossa aikaa ei ole hukattavissa uusiin selvityksiin.”

 

Laitinen tarjosi yhteistyön kättä: ”SLU on yhteiskuntavastuuorganisaatio, joka kantaa huolta kaikkien suomalaisten hyvinvoinnista. SLU toivoo, että kansalaisjärjestöt otetaan aidosti mukaan toteuttamaan Liikkuva koulu -hanketta. Esimerkiksi iltapäiväkerhoissa voisi hyödyntää liikuntaseuroja paljon nykyistä enemmän.”

 

Laitinen kiinnitti huomiota myös kuntatason toimijoihin: ”Liikkuva koulu -hanke on poikkihallinnollinen, monen eri sektorin yhteinen ponnistus. On pohdittava, toimiiko kunnan opetus- ja liikuntatoimen sekä muiden toimialojen yhteistyö mallikelpoisesti ja onko kolmannen sektorin ja kaupallisen toiminnan erityisosaamista hyödynnetty kunnolla.”

 

Lähde: slu.fi