SLU haluaa viedä EU:hun laaja-alaista liikunnan näkemystä

7.12.2009

Joulukuun alusta EU:ssa astuu voimaan Lissabonin sopimus, joka antaa urheilulle virallisen aseman ja toimivaltaa Euroopan unionissa. – Unionin on jatkossa on saatava esiin laaja-alainen näkemys liikunnasta, SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen sanoi järjestön syyskokouksessa Tampereella.

Urheilu saa unionissa niin sanotun pehmeän toimivallan. Urheilusta päätetään edelleen jäsenvaltioissa, mutta urheilun asema virallistuu unionin päätöksenteossa. Unionin tasolla voidaan jatkossa toteuttaa liikunnan ja urheilun tukitoimia sekä toimintaohjelmia. Urheiluun sovelletaan edelleenkin unionin kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta.

 

Urheilu on osa Lissabonin sopimuksen artiklaa 165. Artiklassa mainitaan tapauskohtaisesti tulkittavat urheilun erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen tehtävä. Artiklassa 6 korostetaan EU-jäsenvaltioiden roolia ja unionin tuki- ja täydennystoimia urheilun alalla.

 

Urheilun erityispiirteisiin kuuluvat urheilujärjestöjen itsenäisyys, urheilun omien sääntöjen huomiointi ja urheilun pyramidirakenne ruohonjuuritasolta huippu-urheiluun sekä näiden välillä toimiva solidaarisuus.

 

– Lissabonin sopimus antaa hyvät lähtökohdat ottaa huomioon laaja-alaisempi näkemys liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnasta. Tähän mennessä unioni on suurelta osin keskittynyt käsittelemään ammattimaisen huippu-urheilun asioita, Timo Laitinen sanoo.

 

Euroopan komissio julkaisee ensi kesänä tiedonannon Lissabonin sopimuksen vaikutuksista urheiluun. Sen odotetaan perustuvan aiemmin laadittuun urheilun valkoiseen kirjaan. SLU:n tavoitteena on urheilun valkoisen kirjan mukaisesti parempi tasapaino ammattimaisen urheilun ja mm. terveyden edistämisen, urheilun vapaaehtoisen kansalaistoiminnan ja koulutuksen välillä.

 

– Kaikessa Euroopan unionin päätöksenteossa on huomioitava koko urheilun ja liikunnan kenttä. On tärkeää ennakoida unionin jokaisen päätöksen vaikutus urheilun vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. SLU seuraa herkällä korvalla toimivallan lainsäädännöllisiä, rakenteellisia ja taloudellisia vaikutuksia. Parhaaseen tulokseen päästään jatkuvalla vuoropuhelulla kotimaassa, kansainvälisissä verkostoissa ja EU:n toimielimissä, Laitinen sanoo.

 

Ilmastopolitiikka kasvattaa liikunnan yhteiskunnallista painoarvoa

 

Syyskokouksen avauspuheessaan Timo Laitinen nosti esiin ympäristökysymyksen, joka on Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio2020 -työn yksi keskeinen muutosvoima.

– Kaiken 2020-luvulle tähtäävän tekemisen pitää olla sopusoinnussa ilmastonmuutosta jarruttavien toimien kanssa – myös liikuntajärjestöissä.

Toisaalta kestävän kasvun tavoitteen painottuminen kaikkialla yhteiskunnassa kasvattaa liikunnan yhteiskunnallista painoarvoa entisestään. Liikenteen vähentämistavoite nostaa työmatka- ja muun hyötyliikunnan arvostusta ja sen edistämisen merkitystä. Liikuntapalvelut tarjoavat aineettomia elämyksiä. Liikuntaan osallistuminen lisää ihmisten hyvinvointia”, Laitinen sanoi.

 

Liikuntapaikkojen energiatehokkuuden kehittäminen, liikunnan lähipalveluiden tarjoaminen, pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden kehittäminen, liikuntatilojen käytön tehostaminen, jokamiehenoikeuksien turvaaminen sekä kansalaistoiminnan tukeminen edistävät ympäristövastuullista liikuntaa.

SLU:n vaikuttamistyö tukee tätä kehitystä.

 

Lähde ja lisätietoa: Liikunnan ja Urheilun maailma 17/2009