Liikuntalain uudistus etenee

21.9.2009

Liikuntalaista on annettu uudistusesitys, joka läpi mennessään vaikuttaisi valtionavustusten jakamiseen. Kansanterveysjärjestöjen terveysliikunnan osaaminen nähdään Suomen vahvuutena.

Liikuntalain uudistamista pohtinut työryhmä esittää muutoksia liikuntajärjestöjen valtionavustusperiaatteisiin ja läänien liikuntapaikkahankkeiden alarajaan sekä Valtion liikuntaneuvoston rooliin. Esitys luovutettiin valtiosihteeri Marcus Rantalalle maanantaina.

Työryhmä esittää, että liikuntalakiin kirjattaisiin selvemmin liikuntajärjestöjen valtionapukelpoisuuden kriteerit. Laki mahdollistaisi myös järjestön saaman valtionapukelpoisuuden kumoamisen.

- Liikuntajärjestöjä koskevat ehdotukset tulevat varmasti herättämään keskustelua aktiivisessa järjestörakenteessamme. Suomessa on Pohjoismaihin ja moniin Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen paljon liikuntajärjestöjä valtion toiminta-avustuksen piirissä, muistuttaa Rantala.

- Runsaassa järjestömäärässä on myönteisiäkin piirteitä. Esimerkkinä voidaan ottaa Suomen vahva asema maailmanlaajuisestikin esimerkiksi terveysliikunnan kehittäjänä, jossa kansanterveysjärjestöillä on ollut vahva panoksensa mukana.

Valtion liikuntaneuvostolta työryhmä kaipaa aikaisempaa strategisempaa otetta ajankohtaisiin ja tärkeisiin liikuntakysymyksiin, kuten valtionhallinnon liikuntapoliittisten toimenpiteiden arviointiin. Liikuntaneuvostoon tulisi perustaa tätä tarkoitusta varten erillinen arviointi- ja strategiajaosto.

Muistiossa esitetään myös läänien päätettävissä olevien liikuntapaikkahankkeiden alarajan (15 000 euroa) nostamista 20 000 euroon, kuitenkin siten, että alarajan nostaminen on syytä uudelleen arvioida, kun talouden yleistilanne palaa normaaliksi.

Uuden liikuntalain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2011. Lakiuudistus ei sisällä uusia rahoitustehtäviä kunnille, valtioille tai järjestöille.

Nykyinen liikuntalaki on vuodelta 1998.

Lähde: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/09/liikuntalaki.html?lang=fi

Muistio lakiesityksestä