Anne Taulu valittiin SoveLin uudeksi toiminnanjohtajaksi

2.9.2009

Anne Taulu aloittaa tammikuun alussa SoveLin toiminnanjohtajana.
Anne Taulu aloittaa tammikuun alussa SoveLin toiminnanjohtajana.

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu turkulainen TtM Anne Taulu, 31. Taulu aloittaa työssään 1.1.2010. Sari Kivimäki jatkaa toiminnanjohtajana vuodenvaihteeseen asti.

SoveLin tuleva toiminnanjohtaja Anne Taulu valmistelee parhaillaan väitöskirjaansa Tampereen yliopistoon. Väitöskirjan aiheena on esikoulu- ja alakouluikäisten lasten ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäiseminen ravitsemus- ja liikuntaintervention avulla.

Taulu on aikaisemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Rauman perusterveydenhuollossa terveyden edistämisen asiantuntijana sekä Rauman kaupungin liikuntatoimessa liikuntatoimenjohtajana. Hänellä on kokemusta hanketyöstä.

SoveLi edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikuntaa

SoveLi on valtakunnallisten vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteinen liikuntajärjestö. Järjestö perustettiin 1993 nimellä Suomen erityisliikunnan yhdistys ja SoveLina se on toiminut vuodesta 2004 alkaen.

SoveLi edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntaa yhdessä 18 jäsenjärjestönsä kanssa. SoveLin jäsenjärjestöihin kuuluu noin 369 000 suomalaista. Liikunnalla on tavallista suurempi merkitys järjestöjen edustamien ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille; se tukee hoitoa ja kuntoutusta sekä ehkäisee lisäsairauksia.

Osa pitkäaikaissairaista ja vammaisista liikkujista tarvitsee liikunnan soveltamista päästäkseen liikkumaan. Soveltaminen tarkoittaa esimerkiksi välineiden, ohjaamisen, harjoituksen tai ympäristön muuttamista liikkujalle sopivaksi.

Liikunta on keskeinen toimintamuoto monen paikallisyhdistyksen toiminnassa. Jäsenjärjestöillä on noin 2 000 paikallisyhdistystä tai -kerhoa, joista noin puolessa on liikuntavastaava. SoveLi järjestää muun muassa Liikkeelle-koulutuksia, joista eri järjestöjen paikallisyhdistykset saavat eväitä liikuntatoimintansa kehittämiseen.

SoveLin jäsenjärjestöt ovat:

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Allergia- ja Astmaliitto
Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI
Epilepsialiitto
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Hengitysliitto Heli
Lihastautiliitto
Mielenterveyden Keskusliitto
Suomen CP-liitto
Suomen Diabetesliitto
Suomen Mielenterveysseura
Suomen MS-liitto
Suomen Nivelyhdistys
Suomen Parkinson-liitto
Psoriasisliitto–Psoriasisförbundet
Suomen Reumaliitto
Suomen Selkäliitto
Suomen Sydänliitto

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Sari Kivimäki, 040 511 5941