Mielenterveysväki huolissaan psykiatristen potilaiden liikuntamahdollisuuksista

28.8.2009

Liikunta on tärkeä tapa tukea mielenterveyttä ja mielen sairauksista kuntoutumista. Mielenterveyden keskusliiton yleisurheilukilpailuissa Kouvolassa sekä irroteltiin iloisesti että käytiin tiukkaa taistoa, kuten tässä 1000 metrin juoksussa. Kuva: Aino Hokkanen
Liikunta on tärkeä tapa tukea mielenterveyttä ja mielen sairauksista kuntoutumista. Mielenterveyden keskusliiton yleisurheilukilpailuissa Kouvolassa sekä irroteltiin iloisesti että käytiin tiukkaa taistoa, kuten tässä 1000 metrin juoksussa. Kuva: Aino Hokkanen

Psykiatrisissa sairaaloissa potilaiden liikuntamahdollisuudet ovat huonossa jamassa. Varsinkin suljetuilla osastoilla voi potilaiden liikunta rajoittua viidentoista minuutin ulkoiluun omahoitajan kanssa. Kaikkia potilaita ei edes päästetä ulos.

Mielenterveyden keskusliiton liikuntatyöryhmän puheenjohtaja Päivi Palin otti lauantaina kantaa liikuntamahdollisuuksien parantamisen puolesta:

"Opetusministeriön ja Suomen Mielenterveysseuran vuonna 2006 tehdyn kyselyn mukaan psykiatrisissa sairaaloissamme keskimäärin alle puolet potilaista on mukana liikuntatoiminnassa. Erot sairaaloiden välillä ovat suuret: vaikka joissain sairaaloissa kaikki potilaat pääsevät harrastamaan liikuntaa, pahemmissa paikoissa vain neljä prosenttia on liikuntatoiminnan piirissä.

Psykiatristen sairaaloiden liikuntatoimen suurimpia ongelmia ovat liikuntatilojen puute tai huono kunto sekä henkilöstöresurssien vähäisyys. Kyselyn mukaan vain alle 40 prosentissa laitoksista liikuntatilat olivat hyväkuntoisia.

Laitosten liikuntatoiminnasta on valmistettu jo vuonna 1990 kansallinen kehittämisohjelma, jossa muun muassa vaadittiin vanhoihin laitoksiin uusia liikuntatiloja sekä enemmän kuljetuksia laitosten ulkopuolisiin tiloihin. Kyselyn perusteella voidaan päätellä, että asialle ei ole juurikaan tehty mitään.

Nyt onkin korkea aika saattaa kaikkien psykiatristen laitosten liikuntatoiminta asianmukaiselle tasolle. Se tehostaa sairaaloiden toimintaa ja parantaa potilaiden elämänlaatua."

Päivi Palin puhui Mielenterveyden keskusliiton yleisurheilukisoissa Kouvolassa 29.8.2009. Yleisurheilukisat ovat keskusliiton toinen vuosittainen valtakunnallinen urheilutapahtuma.

Kisojen ja keväisin järjestettävän palloiluturnauksen tavoitteena on lisätä mielenterveyskuntoutujien liikuntaharrastusta. Lisäksi liitto kouluttaa jäsenyhdistyksiinsä liikuntavastaavia, joiden tehtävänä on kehittää yhdistysten liikuntatoimintaa.

Lisätietoja:
Päivi Palin, liikuntatyöryhmän puheenjohtaja, 050 430 5220
Timo Peltovuori, toiminnanjohtaja, 0500 438 858

Lisää kuvia ja tulokset MTKL:n yleisurheilukilpailuista Kouvolasta: http://www.mtkl.fi/liiton_toiminta/liikunta/

Mielenterveyden keskusliitto on yksi SoveLin 18 jäsenjärjestöstä.