Soveltavaan liikuntaan kehitetään omaa koulutusjärjestelmää

16.6.2009

Raija Luona-Helminen jatkaa syksyllä työtään SoveLissa koulutusasioiden suunnittelijana. Kuva: Heidi Hölsömäki
Raija Luona-Helminen jatkaa syksyllä työtään SoveLissa koulutusasioiden suunnittelijana. Kuva: Heidi Hölsömäki

Soveltava Liikunta SoveLi ry tukee jäsenjärjestöjään ja paikallisten kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntatoimintaa kehittämällä niille yhteistä koulutuskokonaisuutta. Tätä varten SoveLi perusti uuden suunnittelijan toimen. Suunnittelijana aloittaa 1.9.2009 alkaen Raija Luona-Helminen.

SoveLin suunnittelijana aloittava Raija Luona-Helminen toimi aiemmin SoveLin toiminnanjohtajana. Hänen vastuualueenaan on koulutuksen kehittäminen.

– Suunnittelijan tehtävässä pääsen keskittymään koulutuksen kehittämiseen, mikä on aina ollut lähellä sydäntäni, Luona-Helminen sanoo.

Koulutusta kehitetään ennen kaikkea uudessa Liikunta sopii jokaiselle -hankkeessa (2008–2010), jota suunnittelija koordinoi. Hankkeessa luodaan rakenteita ja sisältöä soveltavan terveysliikunnan koulutuskokonaisuuteen. Tarkoituksena on kehittää olemassa olevia koulutusjärjestelmiä täydentävä ja kokoava koulutuskokonaisuus, jonka lähtökohtana ovat paikallisyhdistyksien liikuntatoiminnan tarpeet.

Hanke on käynnistynyt SoveLin tilaamalla koulutustarveselvityksellä, johon on haastateltu jäsenjärjestöjen liikunnan yhdyshenkilöitä. Hanketta rahoittaa opetusministeriö.

Koulutus tukee yhdistysten liikuntaa

Suomessa on kansainvälisestikin ainutlaatuinen käytäntö, jossa soveltavaa liikuntaa toteuttavien kansanterveysjärjestöjen työtä rahoitetaan opetusministeriön liikunta-avustuksin. SoveLin koulutus ja hankkeet tukevat jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä.

– Liikunta on valtava voimavara yhdistyksille ja niiden jäsenille, ja siksi on tärkeää tukea yhdistysten liikuntavastaavien työtä muun muassa koulutuksen keinoin. Liikunnan toimijat ovat myös usein aika yksin paikallisyhdistyksissä, SoveLin ts. toiminnanjohtaja Sari Kivimäki sanoo.

Koulutuksen kehittämisessä hyödynnetään uuden tarveselvityksen lisäksi paikallisyhdistyksiltä saatua palautetta. Tähän Raija Luona-Helmisellä on hyvät eväät, sillä hänellä kokemusta koulutusten suunnittelusta sekä tietoa paikallisyhdistysten toimintaympäristöstä ja tarpeista.

– SoveLin järjestämät Liikkeelle-koulutukset ja soveltavan liikunnan alueseminaarit ovat tuoneet esille paikallisyhdistysten koulutustarpeita. Kehittämisessä hyödynnetään myös SoveLin Hyvän tahdon viesti- ja Virveli-hankkeiden sekä Yhdessä liikkeelle -kirjan antia, Luona-Helminen kertoo.

Yhdistysten ITE-arviointia kehitetään Kuntaliiton kanssa

Pitkäjänteisen liikuntatoiminnan synnyttämiseksi tarvitaan rakenteita ja työkaluja. SoveLi kehittää yhdessä Kuntaliiton kanssa liikunnan vapaaehtoistoimijoille suunnattua ITE-arviointia. Sitä ryhdyttiin työstämään SoveLin Virveli-hankkeessa ja se viedään loppuun Liikunta sopii jokaiselle -hankkeessa.

– ITE tukee järjestöjen ja niiden paikallisyhdistyksien liikuntatoiminnan kehittämistä. Sen avulla yhdistykset voivat itse arvioida ja seurata, miten osa-alueita haluavat toiminnassaan kehittää, Raija Luona-Helminen kertoo.

Yhteistyö SoveLin toimijaverkoston ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää sekä hankkeen onnistumisen että laajemmin koulutuksen kehittämisen kannalta. SoveLin koulutustyöryhmä tukee hanketta ja kehittää SoveLin koulutusta.

Teksti: Heidi Hölsömäki / Soveltava Liikunta SoveLi

Taustaa

  • Soveltava Liikunta SoveLi on laaja-alainen valtakunnallisten kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen yhteinen liikuntajärjestö. Se on perustettu 1993 ja SoveLi-nimellä järjestö on toiminut vuodesta 2004.
  • SoveLin 17 jäsenjärjestöä tekevät työtä väestön ja jäsenistöjensä liikkumisen ja terveyden edistämiseksi. Jäsenjärjestöissä on yhteensä noin 2 000 paikallisyhdistystä tai -kerhoa ja noin 363 000 henkilöjäsentä.
  • Osa jäsenjärjestöjen liikkujista tarvitsee paljon liikunnan räätälöimistä, osa tarvitsee soveltamista ajoittain ja osalle sopivat yleiset liikuntapalvelut sellaisenaan.
  • Järjestöissä on ainutlaatuista kokemusta ja asiantuntemusta kunkin oman kohderyhmän liikuttamisesta ja liikunnan soveltamisesta. Monelle yhdistyksen vertaisryhmä on parasta liikuntaseuraa, mutta myös yleisiä palveluja on kehitettävä kaikille soveltuviksi.
  • SoveLin lisäksi kahdeksan* sen jäsenjärjestöistä saa liikunnan toiminta-avustusta opetusministeriöstä. Lisäksi muutamalla järjestöllä on liikuntahankkeita.
  • SoveLin jäsenjärjestöt ovat: Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Allergia- ja Astmaliitto, Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI*, Epilepsialiitto*, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Hengitysliitto Heli*, Lihastautiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto*, Suomen CP-liitto*, Suomen Diabetesliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen MS-liitto*, Suomen Parkinson-liitto*, Psoriasisliitto–Psoriasisförbundet, Suomen Reumaliitto*, Suomen Selkäliitto, Suomen Sydänliitto*