SoveLin strategia korostaa liikuntaa yhteistyönä

2.6.2009


Soveltava liikunta SoveLi ry:n strategia 2009 – 2012 kiteytyy sanoihin: Liikunta yhteistyönä jäsenjärjestöjen kanssa. Strategia rakennettiin yhteisten asioiden ympärille ajassa, jolloin yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat voimakkaasti myös soveltavan liikunnan kenttään.

SoveLin strategiaa voi sanoa todelliseksi murrosvaiheen strategiaksi. Järjestöjen asemaan ja rahoitukseen vaikuttavat valtakunnalliset liikuntapoliittisetuudistukset muuttuivat jatkuvasti. Samaan aikaan keskusteltiin kunta- ja palvelurakennetta uudistavan Paras-hankkeen vaikutuksista liikuntatoimen peruspalveluiden saatavuuteen ja toteutukseen.

Ajalle luontaista on, että toimijat verkottuvat hakiessaan yhteistä hyötyä ja poistaessaan päällekkäistä työtä. Strategiaprosessin aikana mietittiin ja arvioitiin Sovelin omaa roolia, ydintehtävää ja yhteistyötä laajasti verkottuvassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa.

Liikunnan tasa-arvoinen saavutettavuus edellyttää eri hallintoalojen ja toimijoiden säännöllistä yhteistyötä ja toimenpiteitä. Tarvitaan ennakkoluulotonta ja uusia toimintatapoja hyödyntävää toimintaa. SoveLin uudessa strategiassa yhteistyö on nostettu voimavaraksi, joka ohjaa tulevaisuuden suuntaviivoja.

Sari Kivimäki
ts. toiminnanjohtaja
Soveltava Liikunta SoveLi ry

SoveLin strategia – Kohti yhteistä liikuntaa