Tekry suosittelee Yhdessä liikkeelle -kirjaa

12.2.2009


"Tärkeä teos, voi suositella vaikka erityisliikunnan ohjaajien työn kehittämisen tueksi", kiteyttää Terveyden edistämisen keskuksen arviointiverkosto vuoden 2008 lopulla ilmestyneen Yhdessä liikkeelle -kirjan arvionsa.

SoveLin ja Editan julkaisema Yhdessä liikkeelle - yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina -kirja tarjoaa välineitä liikunnan yhteistyön tekemiseen ja kehittämiseen. Tekryn arviointiverkosto pitää kirjaa erityisen sopivana ja antoisana alan ammattilaisille, mutta se "pistää maallikonkin ajattelemaan".

Yhteistyö on tärkeää soveltavassa liikunnassa, koska monella pitkäaikaissairaalla tai vammaisella henkilöllä liikkuminen edellyttää toimivia tukipalveluja ja erilaisia liikkumisen vaihtoehtoja. Kirja kannustaa kehittämään muun muassa yhdistysten ja kuntien välistä liikunnan yhteistyötä. Eri toimijat täydentävät toisiaan, kun vain halutaan aidosti keskustella tarpeista, toiveista ja toimintaideoista.

Lisätietoa kirjasta ja tilaukset: Julkaisut