Soveltavaan liikuntaan lisätukea 276 000 euroa

2.2.2009

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa tänä vuonna yhteensä 3 850 000 eurolla. Tästä erityisryhmien liikuntajärjestöjen osuus on 276 000 euroa. Liikunnan tuki on kasvanut kirjastorahojen siirtyessä veikkausvoittovaroista valtion budjettiin.

SoveLin tuki kasvoi viime vuodesta 25 000 eurolla, ja se on tarkoitettu jäsenjärjestöjen koulutuksen kehittämiseen. SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen tuet kasvoivat yhteensä 61 000 eurolla.

Erityisryhmien liikuntajärjestöistä suurimmat korotukset osoitettiin monialaisesta toiminnan kehittämisestään Suomen Invalidien Urheiluliitolle, Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilulle, Näkövammaisten Keskusliitolle sekä Kuurojen Urheiluliitolle. Niiden yhteenlaskettu korotus oli 215 000 euroa.

Erityisryhmien liikuntajärjestöjen avustukset (suluissa avustus 2008):

Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry 68 000 e (52 000 e)
Epilepsialiitto ry 14 000 e (12 000 e)
Hengitysliitto Heli ry 46 000 e (40 000 e)
Mielenterveyden Keskusliitto ry 77 000 e (74 000 e)
Näkövammaisten Keskusliitto ry 285 000 e (250 000 e)
Soveltava Liikunta SoveLi ry 135 000 e (110 000 e)
Suomen CP-liitto ry 30 000 e (25 000 e)
Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 640 000 e (560 000 e)
Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry 340 000 e (310 000 e)
Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry 290 000 e (220 000 e)
Suomen MS-liitto ry 46 000 e (44 000 e)
Suomen Parkinson-liitto ry 18 000 e (16 000 e)
Suomen Reumaliitto ry 46 000 e (44 000 e)
Suomen Sydänliitto ry 46 000 e (44 000 e)

Yhteensä: 2 081 000 e (1 805 000 e)

Lajiliittojen saama tuki kasvoi viime vuodesta 12 prosenttia eli 1 985 000 eurolla ja muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen saama tuki 11 prosenttia eli 1 865 000 eurolla. Liikuntatoimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista yhteensä 38 250 000 eurolla. Tästä erityisryhmien liikuntajärjestöjen osuus on siis noin 5,4 prosenttia.

Teksti: Heidi Hölsömäki

Tarkat avustussummat:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikuntajaerjestoet/myoennetyt/liitteet/Liikuntajarjestot2009.pdf