Keskustelu järjestöryhmittelystä jatkuu

2.2.2009

Opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen.
Opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen.

Opetusministeriön valmistelema liikuntajärjestöjen uudelleenryhmittelyprosessi jatkuu. Neuvotteluja jatketaan opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolosen kanssa, joka vastaa myös SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen liikunta-avustusten valmistelusta.

–Tarkoitus on käynnistää vuoden alussa keskustelu uudelleen, puhtaalta pöydältä, yhdessä SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajien ja liikuntatyöntekijöiden kanssa. Haemme yhteisiä pelisääntöjä ja laajaa yhteisymmärrystä soveltavan liikunnan kehittämiseen, Tolonen sanoo.

Omat paineensa rahoitus- ja yhteistyökeskusteluihin tuo rajankäynti liikunnan, terveysliikunnan ja kuntouttavan liikunnan välimaastossa. Esimerksiki RAY on toistaiseksi rahoittanut lähinnä ikääntyneiden terveysliikuntahankkeita, kuten Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa.

SoveLille aiemmin kaavailtua valtionavun jakotehtävää ei ole tulossa, vaan valtionapua saavat jäsenjärjestöt (8) tullevat saamaan jatkossakin liikunta-avustusta suoraan ministeriöstä.

Jakotehtävä liittyi suunnitteilla olleeseen liikuntalain valmisteluun, jossa liikunnan valtionapu olisi rajattu vain järjestöihin, joiden pääasiallinen tehtävä on liikunta.

SoveLin kevätkokous antoi lakivalmistelusta viime keväänä kannanoton. Valmistelusta oltiin huolissaan, koska se olisi tarkoittanut SoveLin valtionapua saaville jäsenjärjestöille liikuntajärjestöstatuksen menettämistä ja avustuksen kanavoimista liikuntajärjestön, kuten SoveLin, kautta.

Statuksen menettämisen pelättiin huonontavan kuntatasolla paikallisyhdistysten liikunta-avustusten saantia. Paikallisvaikutusten lisäksi kevätkokouksen väki oli huolissaan valtionavun jakotehtävän hoitamiseen tulevien resurssien riittävyydestä.

– Valtionapujen delegointi on vielä pitkän matkan päässä. Toistaiseksi valtakunnallisten liikuntajärjestöjen avustusesitys valmistellaan opetusministeriössä ja päätöksen siitä tekee kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, Tolonen toteaa delegointikysymykseen.

Liikuntalain uudelleentarkastelun tarve on noussut esiin Kansallisesta liikuntaohjelmasta. Lakivalmistelu tullee jälleen ajankohtaiseksi tänä keväänä.

Teksti: Heidi Hölsömäki