Yhdistykset voivat hakea seuratukea liikunnan kehittämiseen

25.11.2008

Kansallisesta liikuntaohjelmasta aletaan ensimmäisenä toteuttaa suoraa seuratukea. Paikallisyhdistysten kannattaa yhdistää voimiaan esimerkiksi seurojen kanssa, jos ne haluavat kehittää liikuntatoimintaansa seuratuen avulla.

Opetusministeriö rahoittaa veikkausvoittovaroista yhteensä 7 miljoonalla eurolla liikunta- ja urheiluseuratoiminnan kehittämistä vuosina 2009–2011. Tukea myönnetään lasten ja nuorten urheiluun (Nuori Suomi), seuran hallintoon (SLU) ja aikuisliikuntaan (Kunto). Järjestöt hallinnoivat tukea yhdessä, mutta SLU koordinoi kokonaisuutta.

Suora seuratuki koskee myös kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksiä. Hakemisessa kannustetaan etenkin paikallisyhdistysten ja/tai seurojen yhteisiin hankkeisiin. Hallinnoivan paikallistoimijan emojärjestön pitää olla valtionapua saava liikuntajärjestö.

Liikunnan valtionapua saa SoveLin 18 jäsenjärjestöistä puolet:

Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry
Epilepsialiitto ry
Hengitysliitto Heli ry
Mielenterveyden Keskusliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen MS-liitto ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Sydänliitto ry

Seuratuessa on kaksi päätukimuotoa:

1) Päätoimisten henkilöiden palkkauksen starttituki (lapset ja nuoret, aikuisliikunta, hallinto). Palkkatukea voi hakea vain kerran vuonna 2009. Tavoitteena on palkata 200 uutta päätoimista työntekijää. Tukea myönnetään 50 prosenttiin palkkakuluista.

2) Toiminnallista kehittämistukea myönnetään lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen. Haku vuosina 2009, 2010 ja 2011.

Hakuaika on 2.2.–15.3.2009. Tieto päätöksistä toimitetaan seuroille 22.5.2009.
Tukikausi alkaa 1.8.2009.

Kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä toimintaan. Tuen avulla seurat saavat mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.

Haun tarkemmat periaatteet ja kriteerit ovat sivulla www.seuratuki.fi

Liikunta on keskeinen toimintamuoto monessa SoveLin jäsenjärjestöjen 2 000 paikallisyhdistyksessä tai -kerhossa, vaikka kaikkien emojärjestöt eivät nautikaan opetusministeriön myöntämää valtionapua. Kysy lisää oman järjestösi tarjoamista liikuntamahdollisuuksista: SoveLin jäsenjärjestöjen liikunnan yhdyshenkilöt