Uusi Yhdessä liikkeelle -kirja kannustaa yhdistyksiä ja kuntia liikunnan yhteistyöhön

31.10.2008


Oletko portinvartija vai verkonkutoja? Järjestöt ja kunnat tekevät paljon yhteistyötä, mutta hyödynnätkö sinä verkostoja omassa toiminnassasi? Lisääntyvä yhteistyö kuntien välillä ja kolmannen sektorin kanssa avaa uusia ennen kokemattomia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Yhdessä liikkeelle - yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina tarkastelee yhteistyötä liikuntatoiminnan kautta, onhan liikuntasektori yksi edelläkävijöistä ja nopeimmin muuttuvista aloista. Kirja kertoo, miksi yhteistyötä kannattaa tehdä ja miten kumppanuus onnistuu. Verkosto-, oppimis-, johtamis- ja ryhmänäkökulmat avaavat työkalupakin, josta voit valita itsellesi sopivat työkalut. Esimerkkitapaukset ja käytännön sovellukset syventävät järjestöjen ja kuntien yhteistyöhän liittyviä erityispiirteitä.

Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita, kouluttajia ja soveltavan liikunnan asiantuntijoita. Teos on suunnattu kuntien eri hallintokuntien työntekijöille, kansanterveys-, vammais- ja eläkeläisyhdistyksille sekä järjestöille, päättäjille ja opiskelijoille.

Kirjoittajat:
Liisa Heimo-Vuorimaa, itsenäinen ammatinharjoittaja, työnohjaaja ja kouluttaja
Eija Hiitti, liikuntapalveluvastaava, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus
Heidi Hölsömäki, tiedottaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry
Janne Haarala, liikunnan suunnittelija, Hengitysliitto Heli
Leena Jokinen, koulutuspäällikkä, Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Keijo Kuusela, sivistystoimentarkastaja (liikunta-asiat), Länsi-Suomen lääninhallitus
Raija Luona-Helminen, toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry
Toni Piispanen, projektipäällikkä, Liikuntatieteellinen Seura, LTS
Timo-Jaakko Rautavuori, toimittaja, Kustannus Oy Aamulehti
Tinja Saarela, liikuntasuunnittelija, Suomen Reumaliitto ry

Soveltava Liikunta SoveLi ry

SoveLi on valtakunnallinen soveltavan liikunnan yhteistoiminta-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Sen 18 jäsenjärjestöön kuuluu noin 363 000 pitkäaikaissairasta tai vammaista henkilöä. SoveLin koulutuksissa ja muussa toiminnassa edistetään soveltavan liikunnan yhteistyötä ja tuetaan paikallisia toimintamalleja.

Yhdessä liikkeelle
Yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina

Toimittanut: Heidi Hölsömäki
ISBN: 978-951-37-5169-2
Hinta: 29 e (+toimituskulut)
Laajuus: 162 sivua
Kustantaja: Edita Publishing Oy
Julkaisija: Soveltava Liikunta SoveLi ry

Tilaukset täältä