Uusi Teli-neuvottelukunta aloitti syyskuussa

12.9.2008

Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut uuden terveyttä edistävän liikunnan (Teli) neuvottelukunnan. Se tekee ehdotuksia uusista aloitteista terveysliikunnan kehittämiseksi ja antaa lausuntoja.

Ensimmäinen Teli-neuvottelukunta valittin vuonna 2005. Neuvottelukuntien työ on koettu tärkeäksi, joten uusi neuvottelukunta aloitti työnsä syyskuun alussa ja sen kausi päättyy 31.8.2011.

Neuvottelukunnan tavoitteena on terveyttä edistävän liikunnan ja siihen liittyvän yhteistyön laaja-alainen kehittäminen.

Neuvottelukunnan tehtävät ovat:

1) koordinoida, seurata ja varmistaa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön kanssa valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa,

2) parantaa yhteistyössä eri ministeriöiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa terveyttä edistävän liikunnan olosuhteita ja edellytyksiä,

3) vahvistaa eri tasoilla tehtävää poikkihallinnollista yhteistyötä,

4) yhteen sovittaa ja kehittää eri tahoilla tehtävää terveyttä edistävään liikuntaan liittyvää toimintaa ja tukea toimijoita asiantuntemuksellaan,

5) arvioida toteutettuja tutkimus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeita ja levittää niistä saatuja hyviä käytäntöjä laajasti toimijoille,

6) tehdä uusia aloitteita terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi

7) tehdä ehdotuksia eri ministeriöiden terveyttä edistävän liikunnan rahoituksesta ja rahoituksen yhteensovittamisesta,

8) seurata väestön terveyttä ja liikunta-aktiivisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä

9) toimia yhteistyössä kansanterveyden neuvottelukunnan, valtion ravitsemusneuvottelukunnan, valtion liikuntaneuvoston sekä terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijalaitosten kanssa.

Puheenjohtajana on liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti, opetusministeriö
varajäsen: suunnittelija Kari Koivumäki, opetusministeriö

Varapuheenjohtaja:
Neuvotteleva virkamies Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö
varajäsen: ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö
varajäsen: kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala, opetusministeriö

Ylitarkastaja Katariina Myllärniemi, liikenne- ja viestintäministeriö
varajäsen: yli-insinööri Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö

Ylitarkastaja Pekka Tuunanen, ympäristöministeriö
varajäsen: yliarkkitehti Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Erikoissuunnittelija Mika Lindgren, työ- ja elinkeinoministeriö
varajäsen: erikoissuunnittelija Risto Riehunkangas, työ- ja elinkeinoministeriö

Erikoistutkija Tuija Tammelin, Työterveyslaitos
varajäsen: laboratorionjohtaja Antti Uutela, Kansanterveyslaitos

Erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto
varajäsen: tietopalvelusihteeri Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto

Valvontapäällikkö Raimo Hakola, Raha-automaattiyhdistys
varajäsen: valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, Raha-automaattiyhdistys

Johtaja Tommi Vasankari, UKK –instituutti
varajäsen: yksikön päällikkö Jaana Suni, UKK –instituutti
 
Johtaja Eino Havas, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
varajäsen: professori Urho Kujala, Jyväskylän yliopisto/terveystieteiden laitos

Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen Liikunta ja Urheilu ry
varajäsen: aluejohtaja Ari Koskinen, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila, Suomen Sydänliitto ry
varajäsen: toiminnanjohtaja Mika Pyykkö, Terveyden edistämisen keskus ry

Liikuntapalvelupäällikkö Minna Lainio, Turun kaupunki/liikuntatoimi
varajäsen: liikuntapalvelupäällikkö Niina Epäilys, Oulun kaupunki/liikuntatoimi 

Neuvottelukunta kuulee tarpeen mukaan asiantuntijoita eri ministeriöistä, asiantuntijalaitoksista, lääninhallituksista, kunnista  ja järjestöistä sekä alan muista toimijoista.

Taustaa:

Valtioneuvosto teki 18.4.2002 periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista. Periaatepäätöksen mukaisesti perustettiin sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta ajalle 1.8.2002-31.7.2005. Neuvottelukunnan päätehtävänä oli periaatepäätöksen toteutuksen varmistaminen yhteistyössä eri ministeriöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Neuvottelukunta käynnisti ministeriöiden ja muiden keskeisten tahojen kanssa yhteistyössä toimenpiteitä eri väestö- ja ikäryhmien liikunnan lisäämiseksi, liikkumisolosuhteiden parantamiseksi, terveyttä edistävän liikunnan poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseksi kunnissa sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi terveyttä edistävän liikunnan alueella. Suurin osa toimenpiteistä rahoitettiin eri ministeriöiden yhteisrahoituksilla. Erityistä huomiota suunnattiin päivähoidon ja koulupäivän liikunnallistamiseen, perheliikunnan mahdollisuuksien kehittämiseen, työpaikkojen liikunnan lisäämiseen, erityistä tukea tarvitsevien ryhmien liikuntamahdollisuuksien kohentamiseen, iäkkäiden ihmisten lihasvoiman ja tasapainon parantamiseen, palvelutalojen ja vanhainkotien liikkumisympäristöjen kehittämiseen sekä jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantamiseen. Neuvottelukunnan rooli oli tärkeä toimenpiteiden ja niiden rahoitusten koordinoinnissa.

Poikkihallinnollisen yhteistyön jatkuvuuden ja periaatepäätöksen kattavan toteuttamisen varmistamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö asetti neuvottelukunnan uudelleen kaudeksi 1.8.2005-31.7.2008. Neuvottelukunta on jatkanut periaatepäätöksen toteuttamista ja valmistellut myös uuden periaatepäätöksen terveyttä edistävästä liikunnasta. Tällä kertaa se sisältää myös ravitsemuspoliittiset linjaukset.

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen 12.6.2008. Periaatepäätöksessä todetaan, että sen toteuttamisen koordinoinnista vastaavat terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta ja valtion ravitsemusneuvottelukunta. Siten uuden neuvottelukunnan asettaminen on välttämätöntä. Asetettavan neuvottelukunnan tulee myös tehdä ehdotukset uusista aloitteista terveysliikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävää liikuntaa koskevissa asioissa neuvottelukunta tekee esityksiä ja antaa lausuntoja, mutta sillä ei ole itsenäistä toimivaltaa esimerkiksi avustusten jakamisessa.