SoveLi vastustaa vammais- ja kansanterveysjärjestöjen jäsenten liikuntaedellytysten heikentämistä

28.4.2008

SoveLi kevätkokous otti 25.4. kantaa opetusministeriössä valmistelussa olevaan liikuntalain ja -asetuksen muutokseen. Läpimennessään muutos vaikeuttaisi vammais- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa ja niiden edustamien ihmisten liikuntamahdollisuuksia.

Esityksen mukaan liikunta-avustusta voisivat saada jatkossa vain varsinaiset liikunta- ja urheilujärjestöt. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa valtionavun myöntämisen myös niille vammais- ja kansanterveysjärjestöille, joiden keskeisiin toimintamuotoihin kuuluu erityisryhmien liikunta ja liikunnan edistäminen. Avustus on ollut elintärkeää erityisesti vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille, joiden liikuntatarpeeseen perinteiset urheiluseurat eivät vastaa.

Vuonna 1993 perustetussa SoveLi ry:ssä on 18 jäsenjärjestöä. Niissä on yli 2000 paikallisyhdistystä ja kerhoa, joihin kuuluu yli 363 000 henkilöjäsentä. Jäsenet ovat eri-ikäisiä ja eri tavoin pitkäaikaissairaita tai vammaisia ihmisiä.

Hallitusohjelmassa korostetaan väestön terveyden edistämistä, sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä sekä yksilön elämänhallintaa. SoveLi ry:n mielestä OPM:n suunnitelmat eivät ole linjassa hallitusohjelman kanssa. Toteutuessaan ne merkitsisivät kahdeksan liikunta-avustusta saavan vammais- ja kansanterveysjärjestön liikuntajärjestöstatuksen menettämistä.

Opetusministeriön pyrkimys siirtää valtionavustusten jako- ja ohjaustehtävät SoveLi ry:lle ilman, että sillä on riittävästi resursseja jaettavaksi jäsenjärjestöilleen, heikentää huomattavasti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Liikunnan pariin tulisi saada kaikki kansalaisryhmät. SoveLi ry:n mielestä vammaisilla ja pitkäaikaissairailla ihmisillä on yhtä suuri oikeus liikkua kuin muilla kansalaisilla.

SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen jäsenille liikunnalla on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä ylläpitämisessä tavallista suurempi merkitys. Heidän liikunnan tukemisessaan tarvitaan järjestöjen erityistä asiantuntemusta. Tälle työlle on tarjottava riittävät resurssit. Kansalaisten yhdenvertaisuus
edellyttää, että vuosittain jaettavista veikkausvoittovaroista sekä voittovarojen vararahastosta ohjattaisiin nykyistä enemmän resursseja myös vammais- ja kansanterveysjärjestöjen liikuntaan.

Soveltava liikunta SoveLi ry/  KANNANOTTO
kevätkokous 25.4.2008

Lisätietoja:

Hallituksen jäsen Timo Peltovuori puh. 0500-438 858 timo.peltovuori[at]mtkl.fi
Hallituksen jäsen Tinja Saarela pu. 040 821 5567 tinja.saarela[at]reumaliitto.fi
Puheenjohtaja Mirja-Liisa Rontu puh. 040 505 7570 mirja-liisa.rontu[at]psori.fi
Vs. toiminnanjohtaja Sari Kivimäki puh. 040 511 5941 sari.kivimaki[at]soveli.fi

Mielenterveyden keskusliitto on jättänyt oman kannanottonsa valmisteilla olevaan lakiesitykseen: http://www.mtkl.fi/?x15497=145777