SoveLi sai tukea koulutuksen kehittämiseen

25.2.2008

SoveLi sai 10 000 euron korotuksen toiminta-avustukseen ja 20 000 euron hankerahan koulutusjärjestelmän kehittämiseen.

SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen osuus tämän vuoden liikunta-avustuksista on yhteensä 538 000 euroa. Kaikkiaan vammaisurheilu- ja soveltavan liikunnan järjestöt saivat 2 192 000 euroa opetusministeriön toiminta- ja kehittämisavuksia sekä terveysliikunnan hankerahaa.

Opetusministeriö jakaa veikkausvoittovaroista koko liikunnan ja urheilun kentälle yhteensä yli 34 miljoonaa euroa toiminta-avustusta, josta vajaat 2 miljoonaa on suunnattu soveltavan liikunnan järjestöille. Toiminta-avustus on pysyvään toimintaan tarkoitettua rahaa. Kaikkien erityisliikuntajärjestöjen toiminta-avukset nousivat viime vuodesta yhteensä 121 000 euroa, josta SoveLin korotus oli 10 000 euroa.

SoveLin 18 jäsenjärjestöstä 9 on hyväksytty liikuntajärjestöksi ja siten toiminta-avustuksen saajaksi. Jäsenjärjestöt saivat yhteensä 31 000 euron korotuksen. Jäsenjärjestöjen valtionapu on 12 000 – 74 000 euroa. SoveLin valtionapu on tälle vuodelle 110 000 euroa.

Toiminta-avustusten lisäksi opetusministeriö päättää kehittämisavustuksista. Epilepsialiitto sai 5 000 euroa Pelko pois -hankkeeseen ja Suomen Reumaliitto 8 000 euroa Retu-liikkumisohjelmaan. Yhteensä erityisliikunta sai 178 000 kehittämishankkeisiin.

Soveltavaa liikuntaa kehitetään myös terveysliikunnan (Teli) hankerahoituksella, joka on opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä jakamaa rahaa. Tälle vuodelle Teli-hankerahoitusta osoitettiin yhteensä 209 000 euroa. SoveLi sai 20 000 euroa koulutuskokonaisuuden kehittämiseen (2008–2012). Jäsenjärjestöistä Suomen Mielenterveysseura sai 40 000 euroa Liiku mieli hyväksi -hankkeeseen.

Teksti: Heidi Hölsömäki

Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Kehittämisavustukset 2008

Teli-avustukset 2008

Juttu vuoden 2006 liikunta-avustusten käytöstä:
http://www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/0702/liikuntatilastot.html