KKI-ohjelmalta tukea vertaisohjaajien koulutukseen

30.6.2007

KKI-ohjelman koulutustukikokeilu alkoi syksyllä 2006 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun asti. Koulutustuki on tarkoitettu vertaisohjaajien koulutukseen. Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja yli 40-vuotiaille suunnattuja liikuntaryhmiä. Ryhmän osallistujat ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia

Koulutustukea tulee hakea viimeistään kuukautta ennen koulutusta. Päätökset postitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Myönnetty koulutustuki maksetaan hakijalle jälkikäteen koulutustositetta vastaan. 

Lisätietoja koulutustukea koskien: Elina Holm, puh. (014) 260 1581, elina.holm@likes.fi. Koulutustuen hakulomake tulostettavissa tästä.

 

Lähde: ww.kki.likes.fi