Valtioneuvosto asetti 28.6. uuden valtion liikuntaneuvoston nelivuotiskaudelle

30.6.2007

Liikuntaneuvoston jäsenet ovat liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä, liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueita, liikunnan kansalaisjärjestöjä ja kuntia.

Liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin valmennuskeskuksen johtaja Tapio Korjus (varajäsen: liikuntaneuvos Pekka Toivonen) ja varapuheenjohtajiksi kansanedustaja Leena Harkimo (varajäsen kansanedustaja Olli Nepponen) ja kansanedustaja Susanna Huovinen (varajäsen uinninopettaja Tuija Pohjola). Jäsenet ovat fysioterapeutti Suvi Helanen (varajäsen yrittäjä Jari Isometsä), liikuntatieteiden tohtori Anneli Pönkkö (varajäsen kansanedustaja Katri Komi), pedagoginen koordinaattori Timo Virolainen (varajäsen toimialajohtaja Jaana Vasankari), kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström (varajäsen kansanedustaja Reijo Paajanen), kansanedustaja Jouko Laxell (varajäsen kansanedustaja Raija Vahasalo), kansanedustaja Timo Heinonen (varajäsen laboratorion johtaja Helinä Marjamaa), kansanedustaja Marko Asell (varajäsen kansanedustaja Jukka Gustafsson), pääsihteeri Michael Oksanen (varajäsen kansanedustaja Ulla-Maj Wideroos), kansanedustaja Merikukka Forsius (varajäsen johtaja Mikael Fogelholm) ja rehtori Eero Väätäinen (varajäsen asentaja Olavi Stoor).

Valtion liikuntaneuvostossa on liikuntapolitiikan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntatieteen jaostot, joiden puheenjohtajat nimetään liikuntaneuvoston jäsenistä. Liikuntapolitiikan jaoston puheenjohtajaksi nimettiin Leena Harkimo, erityisryhmien liikunnan jaoston puheenjohtajaksi Susanna Huovinen sekä liikuntatieteen jaoston puheenjohtajaksi Anneli Pönkkö.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on mm. arvioida valtionhallinnon toimien vaikutuksia ja antaa lausunnot talousarvion liikuntamäärärahoista ja opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmasta liikunnan osalta. Neuvosto antaa opetusministeriölle lausunnot valtionapukelpoisista liikuntajärjestöistä ja niille myönnettävistä toiminta-avustuksista, liikuntapaikkojen rakentamisavustuksista, liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntalääketieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista. Neuvosto tekee lisäksi aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa, erityisryhmien liikuntaa ja liikuntatiedettä koskevissa asioissa ja osallistuu mm. kansainväliseen yhteistyöhön.

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Raija Mattila, opetusministeriö, puh. 09-160 77278

Lähde: www.minedu.fi