Paikallisyhdistyksien liikuntavastaaville liikunnan järjestökoulutuksia syksyllä 2007

14.6.2007

Liikkeelle- liikuntavastaavien koulutuspäivässä tutustutaan sovelletun liikunnan (erityisliikunnan) paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Koulutuspäivän aikana mietitään ja suunnitellaan paikallistason liikunnan järjestämisen mahdollisuuksia ja eri yhteistyömuotoja.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tukea yhdistyksen liikuntatoiminnan aloittamista ja kehittämistä. Konkreettisten harjoitusten avulla suunnitellaan ryhmätöinä tapahtuma, koulutus, liikuntakurssi ja lajikokeilu. Niiden pohjalta liikuntavastaavat luonnostelevat yhdistyksilleen mm. toimintasuunnitelmat, talousarviot ja markkinoinnin jäsenille. Samalla pohditaan, mitä liikuntatoimintaa voidaan tehdä yhdessä. Koulutus on tärkeä vertaistuen paikka liikunnan yhdyshenkilöille.  Koulutus pohjautuu julkaistuun Liikeelle- opaskirjaan.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksien liikuntavastaavat ja - yhdyshenkilöt, puheenjohtajat ja sihteerit. Koulutus sopii myös eläkeläisyhdistyksien liikunnasta vastaaville henkilöille ja liikuntaa järjestäville kuntien työntekijöille.

Koulutus on kaksiosainen ja - päiväinen.

Seuraavat alueelliset alkavat koulutukset järjestetään

Vantaalla 22.9.2007: Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä

Vaasassa 27.9.2007:  ohjelma ja ilmoittautuminen tästä.

 

Yhteistoiminnallisten koulutuspäivien teemat ovat:

  • Liikuntatoimintaan liittyvät lait ja käsitteet
  • Liikuntatoiminnan kehittäminen
  • Liikuntavastaavan rooli ja tehtävät
  • Tarpeista toimintasuunnitelmaan
  • Liikuntatoiminnan suunnittelu
  • Yhteistyö ja verkostot
  • Miten tästä eteenpäin

Koulutukseen liittyy osallistujille annettava käytännön läheinen oman yhdistyksen liikuntatoiminnan kehittämiseen liittyvä välitehtävä.

Toisen koulutuspäivän sisältöä räätälöidään ensimmäisen koulutuspäivän aikana esille nousseiden tarpeiden mukaisesti. Koulutukset järjestetään alueellisina päiväkoulutuksina klo 9.00 - 16.00 

Koulutus on maksuton SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksien edustajille. Muiden yhdistysten ja toimijoiden edustajille koulutuspäivät maksavat yhteensä 100 euroa.

Hinta sisältää koulutuksen, jaettavat monisteet ja todistuksen. Liikkeelle - opaskirjan voi ostaa Sovelista 20 euroa +toimituskulut.

Jokainen osallistuja vastaa omista matka- ja ruokailukuluista.Kouluttajina toimivat: liikunnan suunnittelija Riitta Samstén ja toiminnanjohtaja Raija Luona-Helminen /Soveltava Liikunta SoveLi ry.

Vuonna 2007 koulutuspäivät järjestetään Kajaanissa, Vaasassa ja pääkapunkiseudulla  yhteistyössä Kainuun Liikunta ry:n, Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Vaasan, Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupunkien liikuntatoimien kanssa