Liikunnan Yhdenvertaisuuspalkinnon 2007 haku 15.6.-17.8.2007

31.5.2007

SLU:n Hyvä Seura Kuuluu Kaikille - hanke julistaa Yhdenvertaisuuspalkinnot 2007 haettavaksi ajalla 15.6.-17.8.2007. Palkintohaku on avoin kaikille kiinnostuneille. Palkintoa voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, joka on onnistunut edistämään yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi palkintoa voidaan ehdottaa yhdistykselle ulkopuolisen tahon puolesta.

Hyvä Seura Kuuluu Kaikille on SLU:n koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa. Hanke on Euroopan Unionin rahoittama ja osa Euroopan Yhdenvertaisten Mahdollisuuksien teemavuotta 2007, jota Suomessa hallinnoi työministeriö. Teemavuosi pyrkii edistämään oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteutumista tehostamalla toimia sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon ja vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Palkintoraatina toimii Hyvä Seura Kuuluu Kaikille - hankkeen johtoryhmä. Palkintoehdokkaita arvioidaan hakemuksessa kerrottavien yhdistyksen yhdenvertaisuutta edistävien käytäntöjen pohjalta. Palkintoraati pyrkii palkitsemaan ehdokkaan, joka raadin mielestä täyttää kriteerit parhaiten.

Hyvä Seura Kuuluu Kaikille palkitsee kaksi yhdistystä 1000 euron rahapalkinnolla. Palkinnot saajat julkistetaan Hyvä Seura - päivillä Pohjola-palkintogaalassa 5.10.2007 Vierumäellä.

 Yhdenvertaisuutta edistävät käytännöt ja palkintokriteerit

Yhdistyksellä on yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja  (Esim. yhdistyksen säännöissä/suunnitelmissa/toimintaohjeissa todetaan kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun ja miten tämä tasavertainen oikeus näkyy yhdistyksen toiminnassa.)

Yhdistyksellä on yhteisöllisiä yhdenvertaisuutta edistäviä toimia (esim. yhdistys kouluttaa toimihenkilöitään yhdenvertaisen liikunnan kysymyksissä, yhdistyksen toimihenkilöt näyttävät omalla käyttäytymisellä esimerkkiä, toimintaryhmillä ja joukkueille on sovitut pelisäännöt, yhdistys keskustelee säännöllisesti toimintaperiaatteista ja toimintaa ohjaavista säännöistä jäsenistön ja vanhempien kanssa, yhdistyksessä puututaan konflikteihin ja epäkohtiin välittömästi)

Yhdistyksellä yksilölähtöisiä yhdenvertaisuuden edistämistoimia (esim. moninaisuuskasvatus on osa laji- ja seuratoimintaa, kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun toteutuu yhdistyksen päätöksenteossa ja –elimissä sekä käytännön toiminnassa, yhdistys on ottanut käyttöön positiivisia erityistoimia, jotka tukevat kaikkien mukanaoloa)

Yhdistys on paikkakunnallaan kannustava esimerkki yhdenvertaisesta toiminnasta (esim. yhdistyksen toiminnan kautta erilaiset ryhmät tutustuvat toisiinsa ja oppivat toimimaan yhdessä.)

 

Hakuohjeet

Mieti ylläolevia yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä oman seurasi tai ehdokasseurasi kohdalla. Sen jälkeen täytä tämän linkin lomake perjantaihin 17.8.2007 mennessä. 

Hakemus kannattaa kirjoittaa ensin esimerkiksi Word-dokumentiksi, josta tekstit kopioidaan lomakekenttiin. Näin varmistat, ettei mahdollisten häiriöiden sattuessa koko tekstisi katoa. Tekstin jäsentelyn ei tarvitse näyttää selkeältä lomakekentässä; se korjaantuu lähetettäessä.

Muistathan ilmoittaa tarkat yhteystiedot.

Mikäli haluat kysyä lisätietoja tai täydentää lomaketta erillisellä liitteellä, yhteystiedot ovat: Kaisa Pyhälä, etunimi.sukunimi@slu.fi, (09) 3481 2605 tai Satu Kiipeli, etunimi.sukunimi@slu.fi, 050 3550366 tai Yhdenvertaisuuspalkinto 2007, 00093 SLU .

Lähde: www.slu.fi