Luuliikuntasuositukset kiinnostavat

11.2.2007

Viime syksynä ilmestyneet luuliikuntasuositukset on otettu aktiivisesti käyttöön terveydenhuollossa. Osteoporoosiliiton kautta on jaettu jo 40 000 eri-ikäisille tarkoitettua luuliikuntasuosituskorttia käytettäväksi mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja DEHKO-hankkeessa edistämään luustoa vahvistavaa liikuntaa.

Liikunnalla on tutkitusti monia hyödyllisiä vaikutuksia osteoporoosin ja osteoporoottisten murtumien ehkäisyyn. Luun mineraalimäärää liikunnalla voi lisätä parhaiten kasvuiässä. Myös osteoporoosiin sairastuneiden hoitoa voidaan täydentää liikunnalla.

Lapsilla ja kasvavilla nuorilla luuliikunnan tavoitteena on luiden ja lihasten vahvistaminen sekä liikunnallisten perustaitojen kehittäminen. Aikuisilla tavoitteena on luiden vahvistaminen ja lihaskunnon kehittäminen. Kummallekin ryhmälle suositellaan erilaisia hyppyjä ja suunnanmuutoksia sisältäviä liikuntamuotoja. Ikääntyvillä kuntosaliharjoitteluvahvistaa lihaskuntoa ja ylläpitää luun vahvuutta. Tasapainon kehittämiseen ja ylläpitämiseen ikääntyville suositeltavia lajeja ovat muun muassa tanssi ja voimistelu. Osteoporoosia sairastaville suositellaan selän lihasten vahvistamiseen ja ryhdin parantamiseen vastusharjoitteita esimerkiksi vastuskumilla tehtynä.

UKK-instituutin tutkijoiden laatimat luuliikuntasuositukset perustuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä UKK-instituutin yli 15-vuotiseen kokemukseen luuliikunnan tutkimisessa. Osteoporoosin eli luukadon esiintyvyys, siihen liittyvät luunmurtumat ja niistä seuraavat muut terveyshaitat ovat jyrkässä kasvussa, lukuun ottamatta lonkkamurtumia, joiden lisääntyminen on viime vuosina tasoittunut. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi osteoporoosi ja sen mukanaan tuomat murtumat aiheuttavat kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle, ja tulevaisuudessa kustannusten odotetaan kasvavan.

Luuliikuntasuositukset on julkaistu eri ikäryhmien luuliikuntakortteina, joita taustoittaa asiakirja Luuliikuntaa lapsuudesta vanhuuteen — unohtamatta osteoporoosia sairastavia (toim. Riku Nikander, Saija Karinkanta, Vesa Lepola, Harri Sievänen). Luuliikuntasuositukset on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille työkaluksi yksilöllisen luuliikunnan suunnitteluun ja annosteluun. Suosituksista saavat liikuntavinkkejä myös eri-ikäiset luustonsa terveydestä kiinnostuneet suomalaiset.

Luuliikuntaa lapsuudesta vanhuuteen — unohtamatta osteoporoosia sairastavia -asiakirja on julkaistu PDF-muodossa UKK-instituutin kotisivuilla http://www.ukkinstituutti.fi/. Sieltä voi myös tulostaa eri ikäryhmien luuliikuntakortteja. UKK-instituutin tuottamia kortteja jakelee Suomen Osteoporoosiliitto, www.osteoporoosiliitto.fi

.

 

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 2/07, http://www.slu.fi/.