Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2005

1.2.2007

Opetusministeriö jakaa vuosittain tukea mm. urheilujärjestöille, liikunnan koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, urheilijoiden apurahoihin, kuntien liikuntatoimintaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja muihin liikunnan toimintoihin. Tukieurot tulevat pääosin veikkaus- ja raha-arpajaispelien voittovaroista ja lisäksi pieneltä osin budjettivaroista. Tuesta ja toiminnasta kerrotaan ilmestyneessä liikunnan tilastokatsauksessa.

Julkaisua saa tilata opetusministeriöstä (Opetusministeriön julkaisuja 2006:53)

Lue lisää