Liikkeelle liikuntavastaavien koulutuspäivä Kajaanissa20.3.2007

10.2.2007

Liikkeelle -liikuntavastaavien koulutuspäivässä tutustutaan sovelletun liikunnan (erityisliikunnan) paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Koulutuspäivän aikana mietitään ja suunnitellaan paikallistason liikunnan järjestämisen mahdollisuuksia ja eri yhteistyömuotoja.

Koulutus on kaksipäiväinen ja -osainen.

Tavoitteena on löytää alueen paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan järjestämiseksi yhteisiä ratkaisuja. Koulutus pohjautuu julkaistuun Liikeelle-opaskirjaan

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksien liikuntavastaavat, puheenjohtajat ja sihteerit. Koulutus sopii myös eläkeläisyhdistyksien liikunnasta vastaaville henkilöille ja liikuntaa järjestäville kuntien työntekijöille.

Yhteistoiminnallisten koulutuspäivien teemat ovat:

  • Liikuntatoimintaan liittyvät lait ja käsitteet
  • Liikuntavastaavan rooli ja tehtävät
  • Tarpeista toimintasuunnitelmaan
  • Liikuntatoiminnan suunnittelu
  • Yhteistyö ja verkostot
  • Miten tästä eteenpäin

Koulutukseen liittyy osallistujille annettava käytännön läheinen oman yhdistyksen liikuntatoiminnan kehittämiseen liittyvä välitehtävä.

Toisen koulutuspäivän sisältöä räätälöidään ensimmäisen koulutuspäivän aikana esille nousseiden tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä: