KKI-ohjelmalle WHO:n palkinto

22.11.2006

Maailmanterveysjärjestö WHO palkitsee tänään torstaina 16.11. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman Counteracting Obesity Award -palkinnolla. Palkinto luovutetaan Istanbulissa WHO:n järjestämän yli 50 Euroopan maan ja sen lähialueiden ministerikokouksen yhteydessä. Palkinnon vastaanottaa KKI-ohjelman ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen.

WHO palkitsee KKI-ohjelman aikuisten fyysisen aktiivisuuden edistämisestä. Palkinto on tunnustus muun muassa KKI-ohjelman Tartu tilaisuuteen -liikunta- ja painonhallintakokonaisuudelle, jota KKI-ohjelma alkoi toteuttaa vuonna 2005.

Palkitsemisperusteluissaan WHO toteaa, että kansallisessa Tartu tilaisuuteen -kampanjan myötä on syntynyt painonhallintaan liittyviä tukitoimia, jotka vastaavat hyvin ihmisten tarpeisiin.

Tunnustus suomalaiselle terveysliikunnan kehittämiselle

KKI-ohjelman luoja ja puheenjohtaja, liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti opetusministeriöstä toteaa, että KKI-ohjelman palkitseminen tällä arvokkaalla, kansainvälisellä tunnustuksella on samalla vahvistus Suomen valitsemalle terveysliikunnan kehittämisen mallille. Terveysliikunnan kehittäminen pohjautuu Haukilahden mukaan vahvaan ministeriötason yhteistyöhön liikunta- ja terveyssektorien välillä. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä ovat tiiviisti mukana myös liikunta- ja kansanterveysjärjestöt, kunnat sekä muut liikunta- ja terveysalan toimijat. Toimiva yhteistyöverkosto tavoittaa hyvin kansalaiset ja luo heille mahdollisuuksia terveysliikunnan lisäämiseen, mikä on tärkeässä roolissa myös painonhallinnassa. - Haluan kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä hyvästä kumppanuudesta, joka on luonut yhteistyömalleja myös kuntatasolle, Timo Haukilahti sanoo.

Tartu tilaisuuteen

Tartu tilaisuuteen -kampanjan näkyvin tuote on vuonna 2005 ilmestynyt Tartu tilaisuuteen -kalenteri, joka opastaa käyttäjänsä pienin askelin kohti terveellisempiä elintapoja ja pysyvää painonhallintaa. Tavoitteena ei ole laihdutuskuuri, vaan pysyvät elintapamuutokset. Kalenteri on ollut erittäin suosittu ja sitä on toimitettu jo lähes 200 000 kpl erilaisten toimijoiden sekä yksityisten ihmisten käyttöön.

Tartu tilaisuuteen -kalenteri sisältää yksinkertaisia, arkeen sopivia ohjeita sekä liikunnasta että terveellisestä, kaikille soveltuvasta ruokavaliosta. Muutokset liikunnassa ja ravinnossa tapahtuvat rauhassa omiin mieltymyksiin perustuvien kokeilujen mukaan, omaa kehoa ja mieltä kuunnellen. Mauton ruoka, jatkuva nälkä ja hampaat irvessä lenkkeily eivät ratkaise kenenkään paino-ongelmia.

Tartu tilaisuuteen -kalenteri soveltuu painonhallintaa tukevaksi työvälineeksi erilaisille vertais- ja liikuntaryhmille sekä esimerkiksi terveyskeskusten painonhallintaryhmiin, työterveyshuollolle ja muille aloittelevien liikkujien parissa työskenteleville. Myös yksittäiset ihmiset saavat siitä tukea painonhallintaansa. Kalenterin ohjelma on suunnattu reilusti ylipainoisille.

Piiraiset esimerkkinä

Tartu tilaisuuteen -kalenterin mallipariskuntana esiintyvät keuruulaiset Maarit ja Jukka Piirainen aloittivat oman elämäntaparemonttinsa kalenterin ohjeilla lokakuussa 2004. Piiraiset olivat tuolloin reilusti ylipainoisia. Lisäksi Jukalla oli korkea verenpaine ja tyypin 2 diabetes uhkasi. Piiraiset ovat todenneet kalenterin ohjeet toimiviksi ja hyvin omaan elämäntilanteeseen sovellettaviksi. Pariskunnan aiemmat painonhallintayritykset olivat epäonnistuneet, mutta nyt he ovat toteuttaneet oman elämäntaparemonttinsa ja hoikistuneet samalla yhteensä reilusti yli 30 kiloa - olematta laihdutuskuurilla!

Tartu tilaisuuteen -aluekierros kokosi yhteen terveysliikuntaväkeä

Tartu tilaisuuteen -kokonaisuuteen liittyi olennaisena osana 18 paikkakunnalla vieraillut aluekierros. KKI-ohjelman, SLU-alueiden ja läänien järjestämät tilaisuudet houkuttelivat satoja kuulijoita useista eri tahoista. Eniten osallistujia oli kuntien terveystoimesta, liikuntatoimesta sekä kansanterveysyhdistyksistä. Osallistujia oli lisäksi muun muassa eläkeläisjärjestöistä, urheiluseuroista sekä kansalais- ja työväenopistoista. Tilaisuudet tukivat paikallista terveysliikunnan verkostoitumista ja innostivat eri tahoja yhteistyöhön painonhallintateeman ja yleensä terveysliikunnan suhteen.

Liikunta ja painonhallinta ovat vahvasti esillä koko KKI-ohjelman kolmannen toimikauden ajan vuoteen 2009 saakka. Ohjelma tukee paikallisia toimijoita muun muassa tiedotuksen ja materiaalituotannon avulla.

Lähde: www.kki.likes.fi