Diabeteksen ehkäisyssä liikunnalla keskeinen rooli

21.9.2006

Tyypin 2 diabetes on kasvava ongelma. Vuosina 2003-2007 toteutetaan viiden sairaanhoitopiirin alueella tämän taudin ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin D2D-hankkeen terveysliikuntatoiminnassa tavoitellaan liikuntaosaamisen, liikuntatiedottamisen, liikkumisen mahdollisuuksien kehittämisen ja kakkosdiabeteksen riskiasiakkaan liikuntaneuvonnan palveluketjun mallintamista.

Liikkumisen mahdollisuuksia on lisätty kehittämällä aikuisille vasta-alkajille tai pitkää taukoa pitäneille uusioliikkujille tarkoitettuja liikuntaryhmiä ja vahvistamalla ryhmiä koskevaa tiedottamista.

Asiakaspalautteen kautta on syntynyt uusia erilaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Tampereella on syksystä 2004 alkaen toteutettu eri yhteistyötahojen kanssa, jossa mukana on ollut myös Hämeen Liikunta ja Urheilu, SuomiMies seikkailee liikuntakursseja. Tavoitteena on aktivoida keski-ikäisiä, terveytensä kannalta riskiryhmään kuuluvia, vähän liikuntaa harrastaneita miehiä liikkumaan.

Kuluvan vuoden keväällä SuomiMies seikkaili ulkoliikuntalajien parissa. Kurssin nimi oli SuomiMies Ihan Pihalla. SuomiMies seikkailut ovat laajenemassa KKI:n ja SLU-alueiden myötävaikutuksella valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Koulutusta, tiedotusta ja tiedostamisen tukea

Kun taistelua tyypin 2 diabeteksen yleistymistä vastaan käydään, koulutus, tiedotus ja tiedon ja tiedostamisen lisääminen ovat avainalueita.

Koulutusta on tarjottu asiantuntijoiden yleiskoulutuksilla, terveyskeskuksissa räätälöidyillä koulutuksilla ja yleisöluennoilla erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Terveyskeskuksiin on lähetetty esitteitä uusista terveysliikuntaneuvontaa tukevista materiaaleista ja tehty esityksiä kentällä tarvittavasta neuvontaa tukevasta materiaalista. Esimerkiksi UKK-instituutti on työstänyt ”terveysliikunnan vaikutukset aloittelijalla” –kortin, joka toimii hyvin vasta-alkavan liikkujan liikunta-annoksesta neuvoteltaessa.

Tiedottaminen on tärkeää, jotta asiakas ja liikuntaneuvoja molemmat tietävät mihin liikuntaryhmiin voi turvallisesti osallistua heikommillakin kunto- ja terveysasteilla.

Etelä-Pohjanmaan D2D-hankkeessa on tehty verkkoon liikuntapalvelutietoa sisältävä kalenteri. Tällaisen kalenterin saaminen koko Suomen kattavaksi olisi ihanteellinen jatkohaaste.

Artikkeli on lyhennelmä Liikunta ja Tiede –lehden 4/2006 s. 56-58 artikkelista, jonka on kirjoittanut Taru Poukka.

Teksti: Henry Järvinen, kuva: Antero Aaltonen

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 12/06