Liikuntapalveluketjuja on vahvistettava sote- ja maakuntauudistuksessa

24.2.2017

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä on julkaissut kannanoton, jossa muistutetaan, että liikuntapalveluketjujen suunnittelu ja liikunnan edistäminen on otettava mukaan maakuntien sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.

 

Liikunta ja liikkumisen edistäminen on tärkeää ottaa huomioon sote- ja maakuntauudistuksessa. Liikunnallinen elämäntapa ennaltaehkäisee kansansairauksia ja ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia sekä vähentää kansantalouden kustannuksia. Liikunta on huomioitava maakunnan johtamis- ja toimeenpanorakenteessa.

Liikunnan ja liikkumisen edistäminen sisältyvät kuntien vastuurooliin asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Päävastuu hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämisestä säilyy kunnilla myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. On kuitenkin varmistettava, että liikunnan edistämisessä ja liikuntapalveluissa tehdään tulevissa maakunnissa saumatonta yhteistyötä.

Lisätietoja

Johtaja Taru Koivisto (STM), p. 0295 163 323, etunimi.sukunimi@stm.fi
Ylijohtaja Esko Ranto, (OKM), p. 0295 330 115, etunimi.sukunimi @minedu.fi
Ylitarkastaja Anne Taulu (STM), p. 0295 163 333, etunimi.sukunimi @stm.fi

Liitteet

•    Kannanotto: Liikuntapalveluketjuja on vahvistettava sote- ja maakuntauudistuksessa
•    Asettamispäätös: Terveyttä ja hyvinvointia edustavan liikunnan ohjausryhmä