LTS: vuosikymmenten kehittämistyöllä soveltava liikunta on noussut näkyviin

22.2.2017

Hyvästä kehityksestä huolimatta vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt sekä toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät ovat edelleen liikunnassa monessa kohdin marginaalissa, kuten valtion liikuntahallinnon myöntämissä avustuksissa sekä lajiliittojen ja seurojen toiminnassa. Yhdenvertaiseen liikuntakulttuuriin on vielä matkaa.

Kahdeksansilla Erityisliikunnan päivillä 2014 annettiin perinteiseen tapaan suosituksia soveltavan liikunnan kehittämistyölle. Erityisliikunnan päivien puolivälin rajapyykki on jo ohitettu ja matka jatkuu kohti vuoden 2018 päiviä. Liikuntatieteellinen Seura toteaa, että on aika välianalyysille: Missä mennään suosituksissa ja soveltavan liikunnassa ylipäänsä, mitä haasteita matkalla on kohdattu sekä mitä siintää näköpiirissä?

LTS:n mukaan vuosikymmenten kehittämistyöllä soveltava liikunta on noussut piilosta näkyviin. Sama hyvä kehitys näyttää jatkuneen viime vuosina.

Kuntien soveltavan liikunnan palvelut näyttävät jatkaneen vakaata kehittymistään, ainakin asukasluvultaan isoissa kunnissa. Mahdollisuudet soveltavan liikunnan kehittämiseen laaja-alaisessa yhteistyössä ovat parantuneet kunnissa. Myös liikuntaneuvonnan ja liikunnan palveluketjujen määrä on lisääntynyt. Tuleva sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistus tulee kuitenkin myllertämään kunnissa soveltavan liikunnan kenttää sekä yhteistyötä liikunta- ja sote-palveluiden välillä.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen soveltavan liikunnan valmiuksia on edistetty monialaisen yhteistyön ja verkostojen avulla. Tukea liikkumiseensa tarvitsevalla lapsella on kuitenkin edelleen riski jäädä liikuntatoiminnan ulkopuolelle.

Lajiliitot näyttävät heränneen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin kehittämiseen. Liikuntaseurojen mielenkiinto erityisryhmille soveltuvan toiminnan järjestämiseen on kasvussa. Vammaisurheilun kehitys osana muuta urheilua etenee, mutta eri tahtiin eri lajeissa ja toimijoilla.

Liikuntapaikkojen esteettömyydessä sekä liikunnan apu- ja toimintavälineiden saatavuudessa on edistytty koko ajan pienin askelin. Olosuhteissa ja välineissä, joilla mahdollistettaisiin kaikille halukkaille liikunnan harrastaminen, on kuitenkin vielä paljon kehitettävää.

Viimeaikaisista lainsäädännön muutoksista ja kansainvälisistä sopimuksista on saatu lisää tukea soveltavan liikunnan kehittymistyölle.

Hyvästä kehityksestä huolimatta vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt sekä toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät ovat edelleen liikunnassa monessa kohdin marginaalissa, kuten valtion liikuntahallinnon myöntämissä avustuksissa sekä lajiliittojen ja seurojen toiminnassa. Yhdenvertaiseen liikuntakulttuuriin on vielä matkaa.

Laajempi arvio Erityisliikunnan päivien suositusten nykytilasta on luettavissa täältä sekä Liikunta & Tiede -lehdestä 2/2017.

Lähde: Liikuntatieteellinen Seura