Kulttuuriministeri Saarela asetti kansallisen liikuntaohjelman valmisteille

19.6.2006

Kulttuuriministeri Tanja Saarela on asettanut toimikunnan laatimaan ehdotuksen kansalliseksi liikuntaohjelmaksi. Toimikunnan tulee mm. analysoida suomalaisen liikuntakulttuurin nykytilaa ja haasteita sekä arvioida liikunnan merkitystä.

Toimikunnan tulee myös selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat väestön fyysiseen aktiivisuuteen, arvioida julkishallinnon ja eri toimijoiden roolia liikuntaedellytysten luojina sekä kuvata paikallistason liikuntatoiminnan tilaa.

"Odotan toimikunnalta konkreettisia, uusia avauksia liikunnan edistämiseen paikallistasolla sekä erityisesti lasten ja nuorten arjessa. Liikuntaohjelmalle on selkeä tarve. Sitä on minulle viestittänyt varsinkin liikuntajärjestöväki", toteaa kulttuuriministeri Tanja Saarela.

Toimikunnan tulee esittää kehittämisehdotuksia mm. kansalaisten liikunnalliseksi aktivoimiseksi, paikallisen liikuntatoiminnan edellytysten parantamiseksi, ja liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi päiväkodeissa, kouluissa ja opiskeluympäristöissä.

Lisäksi toimikunnan tulee esittää kehittämisehdotuksia liikuntatoiminnan ja -palveluiden laadun parantamiseksi sekä eettisten toimintatapojen ja -menetelmien vahvistamiseksi ohjaus- ja valmennustoiminnassa ja tehdä ehdotuksia työnjaon selkiyttämiseksi ja yhteistyön edistämiseksi eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden kesken.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mari Kiviniemi ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Kalevi Olin. Toimikunnan muita jäseniä ovat ylijohtaja Riitta Kaivosoja (opetusministeriö), johtaja Anneli Kangasvieri (Suomen Kuntaliitto), toiminnanjohtaja Esa Koivisto (KooVee ry), varapuheenjohtaja Tapio Korjus (valtion liikuntaneuvosto), puheenjohtaja Timo Laitinen (Suomen Liikunta ja Urheilu ry), johtaja Raija Mattila (opetusministeriö), johtaja Tapani Melkas (sosiaali- ja terveysministeriö), budjettineuvos Jouko Narikka (valtiovarainministeriö), kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Keravan kaupunki), johtaja Marita Savola (opetusministeriö), hallitusneuvos Arto Sulonen (sisäasiainministeriö), puheenjohtaja Virpi Virtanen (Olarin Voimistelijat ry) ja ylitarkastaja Marina von Weissenberg (ympäristöministeriö).

Toimikunnan pääsihteerinä toimii 1.8-31.12.2006 julkaisu- ja tutkimuspäällikkö Teijo Pyykkönen. Toimikunnan toimikausi päättyy 29.2.2008.