Turun Ekvallaan valmistuu esteetön uimaranta

15.6.2006

Satavan saaren itäpäähän Ekvallaan valmistuu kesäkuun puolivälissä esteetön uimaranta. Uimarannan suunnittelussa on tähdätty siihen, että omatoimiset vammaiset voivat tulla uimaan ilman avustajaakin.

 

Toteutuksessa on otettu eri vammaisryhmät huomioon: mm. pyörätuolilla liikkujia varten rannalla on kovapäällysteiset ja ohjaavat kulkukäytävät. Näkövammaiset taas on huomioitu äänimajakoilla, joiden avulla heidän on hyvä suunnistaa rannalla ja uida turvallisesti. Veteen pääsemistä ja sinne löytämistä on helpotettu veteen johtavalla liuskalla kaiteineen ja pyörätuoliparkkeineen.

Uimarannan palveluihin kuuluu myös esteetön kioski/sosiaalitila. Talo on maalattu sisältä tumma-vaalea-kontrastin mukaan, näin heikkonäköiset voivat värien perusteella erottaa pinnat ja tasot toisistaan. Tiloista tehtiin myös mahdollisimman väljät, jotta pyörätuolillakin pääsee kätevästi pukukoppiin vaihtamaan vaatteita.

Tavoitteena oli, että esimerkiksi kaikki rannan alueet, joissa nopeat liikkeet voivat aiheuttaa vaaran, sijoitettiin yhteen osaan rantaa. Näin näkövammaisten on huomattavasti turvallisem-paa liikkua.

Turku liittyi muutama vuosi sitten mukaan SuRaKu-projektiin, jonka tavoitteena on kehittää julkisten alueiden esteettömyyttä. Pilottikohteeksi valittiin Ekvallan uimaranta. Alue suunniteltiin yhteistyössä Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen, ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimiston sekä esteettömyysasiamies Heikki Hauliston kanssa. Rannan suunnittelussa annettiin monelle eri vammaisryhmälle mahdollisuus vaikuttaa. Alueen asukkaat saivat niin ikään ilmaista mielipiteensä.

Lisätietoja: Liikuntasuunnittelija Aarni Mertala