Uusiin tutkimuksiin perustuvat suositukset sepelvaltimotautipotilaan liikunnasta ilmestyneet

19.5.2006

Sepelvaltimotauti ja liikunta -opas on ensimmäinen eri sydänsairauksia sairastavien potilaiden liikuntaneuvontaan tarkoitetusta sarjasta. Se sisältää Suomen Sydänliiton liikuntasuositukset sepelvaltimotautipotilaiden hoitoa ohjaaville ammattilaisille.

Suosituksissa korostetaan yksilöllisen liikuntasuunnitelman tärkeyttä potilaalle. Olennaista on liikunnan turvallisuus ja tehokkuus.

 - Näin potilaan liikunta- ja toimintakyky säilyvät ja paluu sydäntapahtuman jälkeen arkeen ja työelämään sujuu mahdollisimman hyvin, liikuntasuunnittelija Annukka Alapappila Suomen Sydänliitosta kertoo. Suositus antaa valtakunnallisen mallin liikuntaneuvonnasta. Vankkaan tutkimusnäyttöön perustuva liikuntaohjeistus tuodaan käytännön tasolle fysioterapeuttien, lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, Alapappila jatkaa.   

 - Huono fyysinen kunto lisää ennenaikaisen kuoleman ja sepelvaltimotautitapahtumien riskiä myös sepelvaltimotautia sairastavilla. Tutkimuksissa on todettu, että huono fyysinen kunto on vähintään yhtä tärkeä sydän- ja verisuonisairauksia aiheuttava tekijä kuin kohonnut verenpaine, tupakointi, lihavuus, korkea kolesteroli tai diabetes, kardiologian dosentti, ylilääkäri Raimo Kettunen Päijät-Hämeen keskussairaalasta toteaa.

Sepelvaltimotautipotilaille suositellaan liikuntaa tunnin verran päivässä kohtuullisella kuormituksella. Viime aikoina on todettu, että myös kuntosalityyppisellä lihasvoimaharjoittelulla on myönteistä vaikutusta sepelvaltimotautiin. Liikunta kohtuullisella kuormituksella on turvallista. Äkillinen, hyvin rasittava liikunta voi lisätä varsinkin huonokuntoisten potilaiden riskiä sydäntapahtumalle, joten liikunnan sopiva määrä ja teho on valittava yksilöllisesti.

Noin 300 000 ihmistä Suomessa sairastaa sepelvaltimotautia. Sairaus on vähentynyt työikäisten joukossa. Tulevaisuudessa sairastuneiden määrä kasvaa väestön ikääntyessä.


Lisätietoja:

liikuntasuunnittelija Annukka Alapappila, Suomen Sydänliitto, puh (09) 7527 5241 tai annukka.alapappila@sydanliitto.fi

kardiologian dosentti, ylilääkäri Raimo Kettunen, Päijät-Hämeen keskussairaala, puh (03) 8192 537 tai raimo.kettunen@phks.fiLisätietoja: http://www.sydanliitto.fi