Diabetestutkimussäätiön apurahoista osa liikunnan tutkimukseen

18.5.2006

Diabetestutkimussäätiö jakoi 18.5. Helsingissä 30-vuotisjuhlavuotensa apurahat suomalaiseen diabetestutkimukseen. Juhlavuoden kunniaksi apurahasumma oli suurin koskaan jaettu eli 300 000 euroa.

Yhteensä apurahan saajia oli 17. Apurahasummasta myönnettiin yksi kaksivuotinen apuraha (50 000 euroa/vuosi), viisi isompaa (25 000 euron) ja yksitoista pienempää (5 000–10 000 euron) apurahaa. Suurimman apurahan saaneen Leif Groopin tutkimuksessa selvitetään myös liikunnan vaikutuksia.

Leif Groop on Helsingin yliopiston dosentti ja Lundin yliopistollisen sairaalan professori. Hänen tutkimusryhmänsä kiinnostuksen kohteena on "Tyypin 2 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy genetiikan avulla".

Apuraha menee tutkimustyöhön, jonka avulla pyritään selvittämään, miten perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen ja miten eri ihmiset hyötyvät liikunnasta.

Tavoitteena on löytää geenimuunnelmia, jotka vaikuttavat insuliininerityksen, insuliiniherkkyyden ja muiden aineenvaihdunnallisten tekijöiden vaihteluun väestössä. Tutkijat haluavat selvittää myös, miten geenimuunnelmat määräävät liikunnan vaikutuksen eri ihmisillä. Tarkoituksena on tutkia, voidaanko liikunnalla kumota diabeteksen esiasteissa todettu, lihaksen energiankulutuksen kannalta tärkeiden geenien alentunut määrä.

Liikuntatutkimukseen pyydetään mukaan 400 huonokuntoista ihmistä. Tavoitteena on nostaa aerobista suorituskykyä 15 prosenttia vuoden aikana. Seurantatutkimukset tehdään yhden, kolmen ja viiden vuoden kuluttua.

25 000 euron apurahoista yksi liittyy liikunnan vaikutusten tutkimiseen: Professori (mvs) Riitta Luoto Tampereen yliopistosta ja UKK-instituutista sai ison apurahan tutkimukseen, joka selvittää raskausdiabeteksen ehkäisyä ruokavalion ja liikunnan avulla "Raskausdiabeteksen ehkäisy – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus".

Tarkoituksena on pyrkiä ehkäisemään raskausdiabeteksen kehittyminen äideillä, joilla on ylipainoa tai joilla on aiemmin ollut raskausdiabetes, raskausmyrkytys tai korkea verenpaine raskauden aikana. Neuvonnan lisäksi äidit osallistuvat vertaisryhmäliikuntaan kerran viikossa. Tutkimuksen tärkeimmät käytännön tavoitteet ovat raskausdiabeteksen ehkäisy ja hoitajien liikuntaneuvontataitojen lisääminen sekä elintapaohjauksen yleinen edistäminen ja seuranta terveydenhuollossa.

Apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 60, ja niiden yhteissumma oli 1 680 000 euroa. Diabetestutkimussäätiön tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana toimi tutkimusjohtaja Per-Henrik Groop ja jäseninä professori Heikki Hyöty, professori Pirjo Nuutila ja dosentti Timo Otonkoski. Tieteellisenä sihteerinä toimi dosentti Leena Moilanen. Per-Henrik Groop jääväsi itsensä Leif Groopin apurahapäätöksen osalta.

Diabetestutkimussäätiö on Diabetesliiton ja sen jäsenyhdistysten vuonna 1976 perustama säätiö. Diabetestutkimussäätiön tarkoituksena on edistää kansainvälisesti korkeatasoista suomalaista diabetestutkimusta. www.diabetes.fi/diabetestutkimussaatio

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Tiina Helminen, Diabetesliitto, p. 0400 723 669, tiina.helminen@diabetes.fi

Tiedote apurahan saajista kokonaisuudessaan:
http://www.diabetes.fi/sivu.php?artikkeli_id=1644