Kansallinen liikuntatutkimus 2005-2006

4.5.2006

Kansallinen liikuntatutkimus 2005 – 2006 on valmistumassa neljässä osassa touko – elokuun aikana. Kansallinen liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikuntalajien harrastamisen trenditutkimus Suomessa

Lasten ja nuorten tulokset valmistuvat 11.5.2006 klo 13.00 – 14.00 SLU-talolla pidettävään tiedotustilaisuuteen. Tiedotustilaisuudessa tuloksia raportoivat ja tulkitsevat johtaja Juhani Pehkonen TNS Gallupilta, kehitysjohtaja Pasi Mäenpää Nuoresta Suomesta ja ylitarkastaja Hannu Tolonen opetusministeriöstä.

Aikuisliikunnan tulokset valmistuvat 23.5.2006 klo 10.00-11.00 pidettävään tiedotustilaisuuteen. Tiedotustilaisuudessa tuloksia raportoivat ja tulkitsevat johtaja Juhani Pehkonen TNS Gallupilta, toiminnanjohtaja Jorma Savola Kuntoliikuntaliitosta ja liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti opetusministeriöstä.

Vapaaehtoistyön tulokset, jotka sisältävät myös tulokset kotitalouksien liikuntaan käyttämistä varoista, valmistuvat tiedotustilaisuuteen 20.7.2006 klo 9.00-10.30. Tilaisuus järjestetään Parlamentarismin 100-vuotisjuhlien yhteydessä Porissa. Tiedotustilaisuudessa tuloksia raportoivat ja tulkitsevat johtaja Juhani Pehkonen TNS Gallupilta, puheenjohtaja Timo Laitinen Suomen Liikunnasta ja Urheilusta ja liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti opetusministeriöstä.

Huippu-urheilun kannalta tutkimuksen keskeiset tulokset valmistuvat 23.8.2006 klo 13.00-14.00 pidettävään tiedotustilaisuuteen SLU-talolla. Tiedotustilaisuudessa tuloksia raportoivat ja tulkitsevat johtaja Juhani Pehkonen TNS Gallupilta, pääsihteeri Jouko Purontakanen ja valmennuksen johtaja Kari Niemi-Nikkola Olympiakomiteasta ja ylitarkastaja Hannu Tolonen opetusministeriöstä.

Liikuntajärjestöjen tilaamassa Kansallisessa liikuntatutkimuksessa 2005–2006 on haastateltu yhteensä yli 11 000 suomalaista, joista 5 500 on 3–18-vuotiaita ja 5 500 19 – 65-vuotiaita. Haastattelut on toteutettu puhelimitse maaliskuun 2005 ja helmikuun 2006 välisenä aikana. Alle 12-vuotiaiden tiedot haastattelijat kysyivät lasten vanhemmilta. 12-18-vuotiaat vastasivat kysymyksiin itse. Tutkimuksen on toteuttanut TNS Gallup ja rahoittanut opetusministeriö. Vastaava trenditutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 1995, 1997-98 ja 2001-02.

Kustakin tiedotustilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin erikseen. Tuloksista myös järjestetään syksyllä yhteenvetotilaisuus.

Lisätietoja tutkimuksen kokonaisuudesta: erityisasiantuntija Rainer Anttila, Suomen Liikunta ja Urheilu, puh. 040 716 4900, rainer.anttila@slu.fi

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma, 7/06, http://www.slu.fi/.