Teemavuotta vietetään liikunnallisesti kautta Suomen

4.4.2006


Soveltavan liikunnan teemavuoden päätapahtuma on liikunnallinen Hyvän tahdon viesti, joka toteutuu elo-syyskuussa kautta maan. Tapahtumat toteutetaan paikallisena ja alueellisena yhteistyönä.

Vuosi 2006 on valtakunnallinen Soveltavan liikunnan teemavuosi. Teemavuoteen liittyvän Hyvän tahdon viestin tavoitteena on edistää soveltavaa liikuntaa (erityisliikuntaa) ja tehdä sitä tunnetuksi. Tavoitteena on myös yhdistää paikallisten liikunnan järjestäjien voimavaroja, jotta jatkossa voitaisiin tarjota entistä enemmän kaikille sopivaa liikuntaa.

Hyvän tahdon viestin alkusanat lausutaan 23.8. Jyväskylässä, valtakunnallisilla Erityisliikunnan Päivillä. Tämän jälkeen viesti kulkee 18 tapahtuman kautta Rovaniemeltä Helsinkiin. Jokainen tapahtuma on omannäköisensä, mutta suurin osa niistä on liikunnallisia. Esimerkiksi lentopalloseurat tarjoavat osalla paikkakunnista mahdollisuutta kokeilla sovellettua lentopalloa eli Pehmis-Pomppista.

Tapahtumat ovat maksuttomia ja niihin toivotaan runsaasti ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita liikkumisesta ja liikunnan soveltamisesta. Tapahtumissa luovutetaan hyvän tahdon tunnustus paikalliselle soveltavaa liikuntaa edistävälle ihmiselle tai taholle. Viestin aikana kerätään soveltavan liikunnan edistämiseen liittyviä terveisiä, jotka luovutetaan päättäjille Helsingissä 15.9.2006.

Monet ihmiset, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus, liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Iloiset tapahtumat tarjoavat heille mahdollisuuden kokeilla uusia liikuntaharrastuksia. Samalla kiinnitetään huomiota alueellisten liikuntamahdollisuuksien parantamiseen.

Yksittäisiä viestitapahtumia suunnitellaan parhaillaan yhteistyöryhmissä, joihin on koottu laajasti muun muassa paikallisten kansanterveys- ja vammaisyhdistysten, kuntien, urheiluseurojen ja eläkeläisyhdistysten edustajia.

Viestin valtakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat: Suomen Lentopalloliitto, Suomen Golf-liitto, Kansalais- ja Työväenopistojen Liitto KTOL, Suomen Voimisteluliitto Svoli ja Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA. Viestin toteuttamiseen on saatu opetusministeriön tukea ja sitä koordinoi Soveltava Liikunta SoveLi ry.

Lisätietoa Hyvän tahdon viestistä

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n toiminnanjohtaja Raija Luona-Helminen, gsm 040 511 5941 ja paikalliset yhteyshenkilöt. Internet: www.soveli.fi > Soveltavan liikunnan teemavuosi

Yksittäisistä viestitapahtumista tiedotetaan paikallisesti ja viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa tapahtumakalenterissa: http://www.soveli.fi/tapahtumakalenteri/

Lataa tästä tiedote kokonaisuudessaan: Teemavuoden tiedote 4.4.2006