Erityisliikunnan työryhmä esittää Liikuntaa kaikille -ohjelmaa

24.3.2006

Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto perusti joulukuussa 2004 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin tehdä esityksiä suomalaisen erityisliikunnan yhteistyön lisäämiseksi muun urheilun ja liikunnan kanssa.

Työryhmä käsitteli puolen vuoden ajan nk. integraation ja inkluusion edistämismahdollisuuksia. Työryhmä kuuli kolmessa teemakokouksessaan asiantuntijoita, jotka edustivat lasten ja nuorten liikuntaa, vammaisten kilpa- ja huippu-urheilua sekä erityisryhmien kunto- ja harrasteliikuntaa.

Työryhmän muistio sisältää myös katsauksen eräiden muiden maiden kokemuksista vammais- ja erityisliikunnan integraation alueelta. Erityisesti Norjan ja Australian kokemuksia on soveltaen käytetty hyväksi työryhmän ehdotuksissa.

Yhteinen ja kaikille avoin liikunta - Erityisliikunnan yhteistyön ja integraation kehittäminen suomalaisessa liikuntakulttuurissa -muistio valmistui syyskuussa 2005. Se lähetettiin opetusministeriöstä lausuntokierrokselle keskeisiin liikunta-alan organisaatioihin ja järjestöihin. Jouluun 2005 mennessä saatiin yhteensä 31 lausuntoa. Yhteenveto tehtiin valtion liikuntaneuvostolle ja opetusministeriölle.

Muistiossa selkiinnytetään integraation ja inkluusion käsitteitä liikunnan alueella siten, että yhteisessä ja kaikille avoimessa liikunnassa:

  • on mahdollisimman paljon yhteistyötä erityisliikunnan sekä muun urheilun ja liikunnan kesken
  • vammaisilla ja pitkäaikaissairailla henkilöillä on mahdollisuus valita itse liikunnanharrastustapansa ja -kontekstinsa
  • tuotetaan yhteisen osallistumisen mahdollistamia tukitoimia, kuten esteettömyyskorjauksia, avustajia ja ohjaajakoulutusta
  • erityisryhmäkohtaiset organisaatiot voivat säilyä
  • liikkujille, opettajille ja ohjaajille järjestetään tarkoituksenmukaiset ryhmät riittävillä tukitoimilla.

Muistiossa esitetään katsaus suomalaisen soveltavan liikunnan yhteistyön kehitykseen muun liikuntakulttuurin organisaatioiden kanssa 1990-luvun alusta tähän päivään.

Erityisesti tuodaan esiin kokemuksia koululiikunnan integraatiokokemuksista, Liikuntaa kaikille lapsille -hankkeesta, Suomen Paralympiakomitean yhteistyöstä useiden lajiliittojen kanssa sekä jonkun verran myös kuntien liikuntatoimen pyrkimyksistä ohjata osa nykyisestä erityisliikuntatoiminnasta tapahtumaan yleisissä liikuntaryhmissä.

Esitykset ja jatkonäkymät

Työryhmä teki ehdotuksia koskien lasten ja nuorten liikuntaa, aikuisten harrasteliikuntaa sekä vammaisten kilpa- ja huippu-urheilua.

Työryhmä päätyi esittämään, että työn jatkamiseksi perustetaan opetusministeriön yhteyteen Liikuntaa kaikille -ohjelma, jossa koordinoidaan vammais- ja erityisliikunnan yhteyksien kehittämistä muuhun liikuntakulttuuriin.

Yli kolmessakymmenessä lausunnossa yhdyttiin jatkotyön tarpeellisuuteen.  Valtion liikuntaneuvosto päätyi helmikuussa 2006 esittämään opetusministeriölle jatkotyötä erityisliikunnan integraation ja yhteistyön kehittämiseksi.

Yhteistyön kehittämistä ja tulevaa jatkotyötä selvitetään opetusministeriön liikuntayksikössä kevään 2006 aikana.

Kuva: Antero Aaltonen

Työryhmän puheenjohtajana toimi lehtori Kaisu Laasonen VLN:n erityisliikunnan jaostosta ja jäseninä Pekka Nikulainen SLU:sta, Hannele Pöysti Näkövammaisten Keskusliitosta, Pauli Rintala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitokselta, Tinja Saarela Soveltava Liikunta SoveLi ry:stä, Aija Saari Suomen Invalidien Urheiluliitosta sekä asiantuntijajäsenenä Hannu Tolonen opetusministeriön liikuntayksiköstä. Työryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Kari Koivumäki opetusministeriön liikuntayksiköstä.

Lisätietoja ja työryhmän muistio: Kari Koivumäki, erityisliikunnan suunnittelija OPM-liikuntayksikkö, kari.j.koivumaki@minedu.fi.

SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 5/06, www.slu.fi.