Liikunnasta hyötyvät eniten ikääntyvät

1.2.2006

Duodecim on julkaissut uudistetun painoksen Liikuntalääketiede-kirjasta. Asiantuntijat kaipaavat liikunnan tehokkaampaa hyödyntämistä etenkin ikääntyvien terveydenhuoltoon.

Minkä väestöryhmän liikuntaa pitäisi terveydellisin perustein erityisesti edistää? Yleisin vastaus on lasten ja nuorten. Fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kasvulle ja kehitykselle liikunta onkin erittäin tarpeellista, mutta liikunnan välttämättömyyttä suoranaisin terveydellisin perustein on ollut vaikeampaa osoittaa. Perustellumpi vastaus kysymykseen on, että eniten liikunnasta hyötyvät ikääntyvät.  Liikunnan käyttö terveydenhuollossa on kuitenkin vähäistä.

Liikunnalla voidaan hidastaa merkittävästi ikääntymiseen liittyviä muutoksia kuten lihas- ja luukatoa, tasapainon huononemista, aivotoimintojen heikkenemistä sekä kroonisten sairauksien ilmenemistä. Myös kroonisesti sairaat voivat liikkua turvallisesti, kunhan harjoitteluohjeet on annettu asiantuntevasti.

Ongelmien vähentäminen ja viivästäminen merkitsee suurelle väestöryhmälle parempaa terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Yhteiskunnalle se tuo hoito- ja hoivakulujen säästöjä. Liikunnan hyödyt ilmenevät vielä hyvinkin iäkkäillä henkilöillä. Milloinkaan ei ole liian myöhäistä aloittaa - mutta aina on liian aikaista lopettaa liikunta.

Uudistetussa Liikuntalääketiede -kirjassa maamme eturivin asiantuntijat esittävät ajantasaisen ja luotettavan tiedon liikunnan käytön perusteista terveydenhoidossa ja -huollossa. Perinteisesti liikunnan merkitystä on korostettu esim. sepelvaltimotaudin ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

Uusi tieto auttaa täsmentämään liikunnan käyttöä myös monien sairauksien hoidossa. Selkä- ja niskavaivat, nivelsairaudet ja fibromyalgia ovat esimerkkejä tällaisista terveysongelmista. Tulossa oleva alue on aivosairauksien, aivohalvauksen, dementian ja Alzheimerin taudin kehittymisen hidastaminen monipuolisen liikunnan avulla.

Kirjassa käsitellään myös liikunnan kääntöpuolta, sen vaaroja ja haittoja mm. eri liikuntamuodoissa ja sairauksissa kuten rytmihäiriöissä, sydänvioissa, astmassa ja flunssassa.

Terveydenhuollon arjessa liikunnan käyttö on jäänyt vähäiseksi, eikä esim. liikuntareseptejä juuri käytetä. Syitä ovat mm. tiedon puute sekä lääkkeellisten vaihtoehtojen voimakas markkinointi ja painotus koulutuksessa. Keskeinen syy liikunnan vähäiseen käyttöön terveydenhuollon keinona on, että lääkärien ja muun terveydenhuollon henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuksessa liikuntalääketiedettä ei opeteta järjestelmällisesti.

Liikuntalääketiede, 3. uudistettu painos. Toim. Ilkka Vuori, Simo Taimela ja Urho Kujala. Kustannus Oy Duodecim

Lisätietoja:
- kirjamyynti Duodecimin toimistoissa ja verkossa www.duodecim.fi/kirjat sekä Suomalaisessa kirjakaupassa www.suomalainen.com ja muissa kirjakaupoissa
- emeritusprofessori Ilkka Vuori, puh. (03) 362 0311, 040 867 707, ilkka.vuori@uta.fi
- markkinointipäällikkö Mari Ketola, Kustannus Oy Duodecim, (09) 6188 5229, 050 5819221, mari.ketola@duodecim.fi