Hengitysliiton ”Suomi liikkuu 100 lasissa!” -kampanja kannustaa arkiliikuntaan

21.2.2017

Kampanjassa tuodaan esille liikunnan tärkeyttä hengitysterveyden ylläpidossa ja hengityssairaan toimintakyvyn edistämisessä. Noin miljoonalla eli joka 5:llä suomalaisella on hengityssairaus; yleisimpiä ovat astma, keuhkoahtauma ja uniapnea. Hyvä fyysinen suorituskyky tukee arjesta selviytymistä ja itsenäistä asumista kotona. Liikunta myös vähentää merkittävästi terveyspalveluiden käyttöä. 

”Suomi liikkuu 100 lasissa!” -kampanja on hyväksytty osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Kampanja käynnistyi Hengitysliiton ja Apteekkariliiton yhdessä järjestämällä keppijumppa-liikuntahetkellä, joka oli suunnattu kansanedustajille Tapahtuma antoi kansanedustajille mahdollisuuden tutustua hengitysterveyttä ylläpitävään keppijumppaan ja vaihtaa ajatuksia liikunnallisuuden edistämisestä sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla.

Kunnilla on merkittävä rooli arkiliikunnan tukemisessa. Kuntien vastuulla on esim. rakentaa hoitoketjuihin liikuntapolut yhdessä maakuntien sote-palveluiden kanssa. Kunnat voivat myös tarjota liikuntatiloja paikallisten yhdistysten liikuntaryhmille ilman tilavuokria. Valtakunnallisilla ja paikallisilla avustuksilla on myös merkittävä vaikutus yhdistysten tarjoaman toiminnan ylläpitoon. 

Kampanjan tavoitteena on kannustaa vuoden aikana suomalaisia liikkumaan 100 paikallisessa liiton, sen jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden liikuntatapahtumassa eri puolilla Suomea. Samalla juhlistetaan liiton liikuntatoimen 30-vuotista toimintaa. Tapahtumatiedot julkaistaan verkossa www.hengitysliitto.fi. Arkiliikunnan SM kisat ovat tänä vuonna osa kampanjaa. 

Keppijumppa on tehokasta liikuntaa, joka sopii kaikenikäisille. Keppijumppaa voi harrastaa sisällä ja ulkona, itsenäisesti tai ohjatusti ryhmässä. Keppijumpalla voi parantaa mm. rintarangan liikkuvuutta, keskivartalon lihaksia sekä ryhtiä. Hengityssairaalle tällä on iso merkitys, sillä joustava rintakehä mahdollistaa keuhkoille laajentumistilaa sisäänhengityksessä. Keppijumppaohjeita löydät mm. apteekkien Terveydeksi! -asiakaslehdestä ja Hengitysliiton Hengitys -jäsenlehdestä  sekä verkosta www.hengitysliitto.fi/liikunta.

Eurooppalainen allergiaa ja keuhkosairauksia sairastavia edustava kattojärjestö EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations) sekä liikunnan käypä hoito suositus (2016) nostavat säännöllisen liikunnan osaksi pitkäaikaissairauksien hoitoa. Liikunnallinen hengityskuntoutus vähentää merkittävästi hengenahdistusta ja voimattomuutta, parantaa fyysistä suorituskykyä sekä lieventää depressiota ja ahdistusta. Liikunnallinen kuntoutus myös heti keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeen on hyödyllistä ja turvallista. Astmaa sairastavilla liikunta voi vähentää keuhkoputkien tulehdusreaktiota ja supistumisherkkyyttä ja näin parantaa elämänlaatua ja fyysistä suorituskykyä.

Lisätiedot:

Liikunnan suunnittelija

Janne Haarala

janne.haarala@hengitysliitto.fi

050 522 4094