Terveyden edistämisen aluekierros käynnistymässä

3.12.2005

Terveys kannattaa - sanoista tekoihin Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tammi-helmikuussa 2006 terveyden edistämisen aluekierroksen yhdessä Suomen Kuntaliiton, Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Terveyden edistämisen keskuksen kanssa. Kaikissa maakunnissa järjestetään tilaisuus, jossa syvennytään terveyden edistämisen vahvistamiseen yhdessä kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueen muiden toimijoiden edustajien kanssa.Aluekierroksen tavoitteena on
- vahvistaa terveyden merkitystä paikallisessa päätöksenteossa
- kuvata alueellisia terveyden edistämisen haasteita ja
- tuoda esille terveyden edistämisen työvälineitä päättäjille ja käytännön toimijoille.

Tilaisuuksissa käsitellään terveyden edistämisen haasteita ja ratkaisuja aluekohtaisesti. Yhdessä sovittavien ratkaisujen toteutumista myös seurataan.

Tilaisuudet on tarkoitettu kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle, eri hallinnonalojen johdolle (sosiaali- ja terveys-, opetus-, kulttuuri-, liikunta-, ympäristö- ja tekninen toimi) sekä järjestöjen, sairaanhoitopiirin, koulutusorganisaatioiden ja alueen muiden toimijoiden edustajille.

Tilaisuuksissa jaetaan tunnustuspalkinto kunnalle, järjestölle tai muulle yhteisölle suunnitelmallisesti toteutetuista terveyden edistämisen toimista. Tunnustuspalkinnosta ja sen hakemisesta löytyy tarkempaa tietoa sivun alaosasta löytyvästä tietopaketista.

Sivun alaosassa on ladattavissa aluekierroksen tietopaketti, josta löytyvät mm. ohjelma, paikkakuntakohtaiset päivämäärät sekä tunnustuspalkinnon hakuohjeet.


Lisätietoja

Lisätietoja aluekierroksesta antavat tutkija Antti Pelto-Huikko antti.pelto-huikko@health.fi, 040-5196923, ja toiminnanjohtaja Mika Pyykkö mika.pyykko@health.fi, 0400-841662.

>Vastaa ja vaikuta!

>Aluekierroksen viralliset sivut

Lähde: www.tekry.fi