Vesille tai metsään - ulkoliikuntaa joka makuun

17.11.2005

Suomen Ladun järjestämässä Ulkoilusta hyvinvointia -ulkoilukonferenssissa 11. marraskuuta pohdittiin ulkoilua elämäntapana ja harrastuksena.

Ulkoilun harrastaminen luonnossa on suurelle osalle suomalaisia tärkeä keino liikkua ja virkistyä. Erilaisia tapoja liikkua luonnossa löytyy niin paljon kuin erilaisia liikkujiakin on. Suomen Ladun Ulkoilusta hyvinvointia -konferenssissa pohdittiin erilaisia tapoja nauttia luonnossa liikkumisesta.

Liikunnassa voi terveellisesti väsyä

”Jokaisella ihmisellä on omat keinonsa säilyttää mielenterveytensä. Monelle ihmiselle liikunta on yksi näistä”, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti sanoo.

Toisaalta liikkuminen koetaan usein suorittamiseksi ja se nähdään tapahtumana, joka vaatii kovasti ennakkovalmisteluja. Lisäksi, jos viikossa ei saa kerättyä sopivaa määrää liikunta-annoksia koetaan syyllisyyttä - joka taas kuormittaa mielenterveyttä entisestään.

”Liikunnassa ei saisi olla syyllistävää otetta. Pätkäliikunta on loistava keksintö myös mielenterveyden näkökulmasta. Liikkumalla pieniä pätkiä päivässä saa helposti kerättyä päivittäisen liikunta-annoksen eikä enää tarvitse potea syyllisyyttä.”

Lahti muistuttaa, että liikkumisen pitäisi olla mukavaa tekemistä, jonka avulla voidaan ylläpitää terveyttä, piristää mieltä, purkaa ahdistusta sekä nostaa itseluottamusta. Yksi arkisen liikunnan tärkeä elementti suomalaisille on luonto. Monelle luonnossa liikkuminen antaa voimaa arjessa jaksamiseen. Lisäksi luonnossa liikkuminen toimii hyvin kuntoutustoiminnan lisänä.

”Suomalaiset rakastavat luontoa. Luonnon elvyttävä elementti on erinomainen kuntoutustoiminnan lisä. Luontoliikkuminen virkistää ja rentouttaa. Lisäksi luontoliikkumisen avulla voi helposti hankkia tuntumaa omaan itseensä. Liikunnan kautta ihminen voi terveellisesti väsyä ja rentoutua ja samalla osaltaan rakentaa psyykettä”, Lahti muistuttaa. 

Veneily on kuin patikointia

Veneilyliitossa veneilyn on jo pitkään nähty olevan elämyksiä tarjoava luontoliikuntalaji. 

”Veneilyä voi hyvin verrata luonnossa patikointiin, vaikka siirtyminen paikasta toiseen tapahtuu välineen turvin vesistöissä. Veneily on monipuolista luonnossa liikkumista, joka sopii kaiken ikäisille”, Veneilyliiton toiminnanjohtaja Hannu Laine sanoo.

Veneilyyn valmistautuminen vaatii harrastajalta monenlaisten esivalmisteluja. Veneen lisäksi harrastajalla on oltava oikeat varusteet ja riittävä taito liikkua niillä vesialueilla, jossa veneellä on tarkoitus kulkea.

"Ennen kuin veneilijä on ensimmäistä kertaa veneensä laiturista irrottanut, hän on jo montaa elämystä rikkaampi. Kunnostustyöt, varustelu, kouluttautuminen ja muiden veneilijöiden tarkkailu tekevät taatusti vasta-alkajasta veneilijän. Veneilijäksi itsensä tunteminen on juuri se elämys, jonka yhä useamman toivoisi kokevan”, Laine sanoo.

Toisaalta luonnossa liikkuminen tekee veneilyharrastuksesta vielä astetta mielenkiintoisemman.

”Veneilijä asettaa itsensä alttiiksi ulkoilulle ja monenlaisille säille. Jokainen päivä on erilainen. Luonnon tarkkailu lisää arvostusta sitä kohtaan. Aavan meren katselu saa ihmisen tuntemaan itsensä pieneksi - osaksi luontoa”, Laine sanoo. 

Metsästys liikuttaa 300 000 suomalaista

Metsästys on yksi luontoharrastuksista, joka liikuttaa vuosittain yli 300 000 suomalaista ympäri Suomea. Metsästys onkin yksi merkittävä vapaa-ajan käyttömuoto.

”Metsästys tarjoaa vahvoja elämyksiä ja luontokokemuksia. Metsästys voi toimia luonnonläheisenä sosiaalisena yhteydenpitona, virkistävänä ulkoilumuotona tai nopeasti uusiutuvan luonnonvaran hyödyntämisenä”, Metsästäjäin Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Raimo Vajavaara sanoo.

Metsästyksessä on perimmiltään kysymys paluusta vuosituhansien taakse. Se on saaliin etsimistä, sen tavoittelua ja mahdollista tavoittamista. 

”Metsästystä harrastamalla meillä kaikilla on mahdollisuus hyödyntää luonnosta saatavia uusiutuvia luonnonvaroja, luonnonmukaista lihaa, ravinnoksemme. Samalla voimme edistää omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointiamme ulkoilemalla ja liikkumalla luonnossa”, Vajavaara sanoo.

Koiran kanssa liikkeelle

Myös koirat ovat suosittu harrastus maassamme. Suomessa arvioidaan olevan lähes 600 000 koiraa, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään: metsästyskoiriin, palvelukoiriin ja näyttelykoiriin.

”Koirat edistävät omistajiensa liikkumista ja hyvinvointia. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa koiran käyttämistä ulkona tarpeillaan vähintään kolme kertaa päivässä. Koirien ulkoiluttaminen on myös sosiaalinen tapahtuma, jolloin koirien omistajat tapaavat toisiaan”, Suomen Kennelliiton toimitusjohtaja Juha-Pekka Ripatti sanoo.

Erilaiset koiraharrastukset aktivoivat myös koirien omistajia liikkumaan. Tällaisia ovat mm. valjakkourheilulajit, koiratanssi, koirapyöräily ja koirajuoksu.

”Koirat liikuttavat ihmisiä ja ihmiset liikuttavat koiria monilla tavoin”, Ripatti muistuttaa.

Teksti: Paula Lehtomäki

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 16/05, Paula Lehtomäki,
www.slu.fi.