Liikuntaneuvonnan sisältöön kiinnitettävä huomiota

28.8.2005

Ristiriitaiset ja kielteiset neuvot voivat hämmentää iäkkäämpiä liikkujia ja vaikuttaa kielteisesti liikunnan harrastamiseen, kertoo Jyväskylässä julkaistu selvitys.

Tutkija Mirja Hirvensalon tutkimus terveydenhuoltohenkilöstöltä saatujen liikuntaneuvojen sisällöstä kertoo, että terveydenhoitohenkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi iäkkäiden ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen, sillä heitä pidetään luotettavana tiedonlähteenä ja heillä on olemassa olevat kontaktit iäkkäisiin henkilöihin.   

Hirvensalo tutki 662 iältään 73-92-vuotiasta jyväskyläläistä henkilöä, joilta kysyttiin kokemuksia terveydenhuoltohenkilökunnalta saamista liikuntaneuvoista.

Tutkimus osoitti, että 43 prosenttia tutkituista oli saanut kielteisiä tai ristiriitaisia neuvoja liikunnan suhteen. Esimerkiksi tutkittavat saattoivat raportoida, että heitä oli neuvottu harrastamaan kävelylenkkeilyä, mutta välttämään voimakasta rasitusta.

Ristiriitaiset tai kielteiset neuvot voivat aiheuttaa sekaannusta ja vaikuttaa kielteisesti liikunnan harrastamiseen. Varoitukset saattavat kumota kehotukset ja aiheuttaa ylivarovaisuutta myös päivittäisen hyötyliikunnan suhteen. Ristiriitaiset neuvot voidaan myös tulkita ohjeiksi olla harrastamasta liikuntaa.

Hirvensalon tutkimuksen tuloksista voikin päätellä, että terveydenhuoltohenkilöstön tulisi kiinnittää enemmän huomiota liikuntaneuvontansa sisältöön. Neuvojen tulisi kannustaa turvalliseen liikkumiseen, mutta riskien yliarviointia on syytä välttää.

Uusimpien kansainvälisten suosituksien mukaan oikein suunniteltu liikunta vaikuttaa positiivisesti ikääntyvän väestön ja muun muassa sydän- ja tuki- ja liikuntaelimien sairauksista potevien eloonjäämiseen ja itsenäisyyden säilymiseen.

Suomen gerontologian tutkimuskeskuksessa työskentelevän tutkija Mirja Hirvensalon tulokset julkaistiin äskettäin kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä. Tutkimus oli osa laajempaa Ikivihreät-tutkimusprojektia, joka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Alkuperäisjulkaisu: Hirvensalo, M., Heikkinen, E., Lintunen, T., Rantanen, T. Recommendations for and warnings against physical activity given to older people by health care professionals. Preventine Medicine, 41, 342-347, 2005.

Lähde:: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 10/05, www.slu.f