Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelmalta tukea

28.6.2005

Kunnossa Kaiken Ikää ohjelma on myöntänyt taloudellista tukea hakukierroksella 2 / 2005 78 hankkeelle. Hakijoita oli 147.

KKI-ohjelma myönsi taloudellista tukea mm. seuraaville sovelletun liikunnan kentässä toimiville järjestöjen ja yhdistysten hankkeille:

Toijalan seudun Sydänyhdistys ry

Kevyt Elämä; Tavoitteena on ohjatun liikunnan ja muun terveisiin elämäntapoihin liittyvän järjestetyn toiminnan avulla saada Toijalan, Viialan, Urjalan ja Kylmäkosken aikuisväestö liikkumaan. Valmiina olevasta laajasta yhteistyöverkostosta nimetään hankkeelle työryhmä organisoimaan toimintaa. Vuoden aikana järjestetään 6 asiantuntijaluentoa eri terveysaiheista sekä säännöllisesti kokoontuvia, erikseen eläkeläisille ja työikäisille suunnattuja ryhmiä kaikissa kunnissa. Tarjolla on 2 rentoutus-, 3 painonhallinta- ja 6 liikuntaryhmää sekä 3 ruokapiiriä. Ryhmiä vetävät ammattitaitoiset ohjaajat. Painonhallintaryhmään koulutetaan ohjaajia sekä luodaan vertaisohjaajaverkosto. Hankkeessa aloitetaan Kuntoneuvola-tyyppinen toiminta, jossa neuvojana toimii liikunnanohjaaja tai fysioterapeutti. Toiminnasta tiedotetaan lehtien, tk:n kuntien ja yhteistyötahojen kautta. 2 500 €.

Tampereen Diabetesyhdistys ry

Kilot kuriin - sokerit alas; Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa tyypin II-diabeteksen riskiryhmään kuuluvien henkilöiden elämäntapoihin. RAY myönsi toiminnalle 3 vuoden avustuksen, joka päättyy elokuussa 2005. Projektissa on perustettu painonhallinta- ja liikuntaryhmiä, joihin kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet. Yhdistys käynnistää syksyllä uusia painonhallinta- /liikuntaryhmiä, joihin ennaltaehkäisevää työtä tekevät dehkohoitajat ohjaavat potilaitaan. Mukaan toimintaan pyydetään paikallisia urheiluseuroja pitämään liikuntaesittelyitä ja tarjoamaan palveluita (kävely, vesiliikunta, voimaharjoittelu). Jokaiselle pyritään löytämään mieluista liikuntamuoto. Toiminnasta tiedotetaan omassa jäsenlehdessä ja valtakunnallisessa Diabeteslehdessä sekä Sydänpiirin ja terveydenhuollon kautta. Hankkeessa järjestetään myös vertaisohjaajille koulutusta. 2 000 €.

Allergia- ja Astmaliitto ry

Liikunta - osa astman omahoitoa; Hankkeen tavoitteena on kouluttaa liikuntavastaavia astman omahoitoon ja korostaa liikunnan merkitystä yhtenä hoitomuotona. Jäsenyhdistyksissä (31 kpl) on kussakin 1-2 vapaaehtoista liikuntavastaavaa, jotka koordinoivat yhdistyksen liikuntatoimintaa. Allergia- ja astmaliiton aluesihteeri kouluttaa vuoden 2005 aikana kaikki liikuntavastaavat tunnistamaan liikunnan osaksi astman omahoitoa. Koulutuspäivä sisältää tietoa astman hoidosta, hengitysmittauksista, sopivista liikuntalajeista sekä vesijuoksua ja taukoliikuntana keppijumppaa. Liikuntavastaavat houkuttelevat jäseniä mukaan liikuntaryhmiin. Toiminnasta tiedotetaan Allergia- ja Astmalehdessä 6 krt/v, jäsentiedotteissa ja paikallislehdissä. Liikuntavastaavat toimivat yhteistyössä alueen työterveyshuollon, kunnan terveys- ja liikuntatoimen, seurojen, yhdistysten, oppilaitosten ym. kanssa. 2 500 €

Lohjan seudun Mielenterveysseura ry

Hyvän mielen liikkujat; Mielenterveysseura kouluttaa ja rekrytoi tukihenkilöitä sekä järjestää kuntoilu-, liikunta- ja kuntoutuskursseja. Hankkeen kohderyhmänä ovat 30-60-vuotiaat mielenterveyskuntoutujat sekä vähän liikkuvat ihmiset, jotka eivät kehtaa osallistua ns. normaaliryhmiin tai heillä on esim. alkoholiongelmia. Kohderyhmä tavoitetaan päivätoimintakeskuksen, päihdeklinikan, Paloniemen sairaalan ja Lohjan perusturvan kautta. Kaudella 2004-2005 järjestetään 5-6 liikuntakurssia: terapeuttinen tanssi (8-10 krt), keila-, jooga-, taiji-, pallojumppa- ja vesivoimistelukurssit, kukin 5 kertaa sekä mahdollisesti salibandykurssi (5 krt). Osallistumiskynnys kursseille on matala; ei tarvitse osata mitään. Vähintään yksi kurssin elementeistä on sama kuin normaalikurssilla, jotta harrastusta olisi helpompi jatkaa myös itsenäisesti. Osallistujille jaetaan kuntokortteja. Omavastuu useista kursseista 2-3 €/kerta. 2 500 €.

Puijon Diabetesyhdistys ry

Terveysliikuntaa diabeetikoille; Hankkeen tavoitteena on saada yhdistyksen työ- ja eläkeikäiset jäsenet liikkumaan säännöllisesti. Hankkeen avulla kehitetään ja laajennetaan yhdistyksen terveysliikuntatoimintaa. Nykyiset liikuntaryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Tarjolla on sauvakävelyä ja kävelyä, sali- ja vesijumppaa, lentopalloa ja tanssia. Keväällä 2005 alkaa painonhallintaryhmä. Toiminnasta tiedotetaan 3-4 kertaa vuodessa julkaistavassa jäsentiedotteessa ja Savon Sanomissa. Viime syksynä aloitti toimintansa Sillinjärven alaosasto. Sillinjärvellä liikuntatarjontana on kuntosali- ja vesijumpparyhmät, joiden määrä on tarkoitus hankkeen myötä lisätä. Painonhallintakurssin vetäjäksi yhdistys kouluttaa keväällä 2005 oman ohjaajan. Salijumppaa ja vesijumppaa vetää kaupungin ohjaaja, tanssiryhmää muut ohjaajat ja lentopallossa ei ole ohjaajaa; 2 000 €.

Kuopion Reumayhdistys ry

Yhdessä Liikkeelle; Hankkeen tavoitteena on järjestää monipuolista liikuntaa yli 40-vuotiaille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille jäsenille (1000), vahvistaa yhteistyötä muitten järjestöjen kanssa, kouluttaa uusia ja vanhoja vertaisohjaajia ja pitää yhteyttä käynnistyviin ryhmiin. Toiminnasta tiedotetaan jäsen- ja paikallislehtien kautta. Sosiaali- ja terveyskeskuksen Ja KYSin henkilökunta sekä erityisliikunnanohjaajat välittävät tietoa ryhmistä asiakkailleen. Kausi alkaa Tanssin liikkeessä -tapahtumalla. Yhdistyksen 18 liikuntaryhmää jatkavat. Ryhmistä 10 on vertaisohjattua ja 8 vetää palkattu ohjaaja. Vertaisohjaajat toimivat pareittain. Uusia kuntosali- allasjumppa- ja peliryhmiä (mölkky ja Pehmis-Pomppis) perustetaan kaupunginosiin ja vetäjiksi koulutetaan vertaisohjaajia. Vertaisohjaajia koulutetaan mm. istumatanssi-, tuolijumppa- ja Taitoa ja tasapainoa -koulutuksissa. Senioreille alkaa uusi toimintaryhmä Torstaitupa. 1 000 €.

Hengitysliitto Heli ry, Kaprakan aluekeskus

Iloa yhdessä - Läskit liikkeelle - Hengitys helpoksi; Hankkeen tavoitteena on saada mukaan Kaprakan aluekeskuksen lähialueiden hengitysyhdistysten varsinaiset jäsenet sekä muut hengityssairaat aluekeskuksen viikoittaisiin liikuntaryhmiin. Yhdistykset tiedottavat liikuntaryhmistä jäsentiedotteilla ja Kaprakka paikallislehdissä ja netissä. Aluksi liikuntaryhmissä kokeillaan eri lajeja (kuntosaliharjoittelu, switching, spinning ja allaskävely), jonka jälkeen tarjonnasta pyritään löytämään jokaisella sopiva ryhmä. Viikoittain kokoontuvia ryhmiä on kolme. Lisäksi jaetaan tietoa liikunnan merkityksestä hengityssairauksien hoidossa. Toiminnassa huomioidaan painonhallinta. Syys- ja kevätkausien lopussa jokainen osallistuja antaa kirjallisen tai suullisen palautteen toiminnasta sekä omista jatkosuunnitelmista. Kaprakan aluekeskukseen on juuri valmistunut uusi uimahalli ja kuntosalit. 1 000 €

Suomen Osteoporoosiliitto ry

Liikuntaa luustolle; Suomen Osteoporoosiliitolla on 6 jäsenjärjestöä, joissa on n. 3300 jäsentä. Tavoitteena on selvittää jäsenjärjestöjen liikuntatarjontaa ja saada jokaiseen järjestöön ja niiden alaiseen paikallisosastoon liikuntavastaava. Liikuntavastaaville järjestetään koulutuspäivät Varalan Urheiluopistolla 29.-30.10. Koulutukseen kutsutaan 6 jäsenjärjestön liikuntavastaavaa ja yhden jäsenjärjestön 15 paikallisosaston liikuntavastaavat sekä liiton liikuntatyöryhmän edustajat yht. 24 henkilöä. Koulutuspäivät koostuvat liikuntatoiminnan hallinnointiin liittyvistä asioista sekä käytännön liikuntaosioista. Yhtenä osiona on Suomen Sulkapalloliiton kanssa toteutettava Aikuisten kunto- ja terveysliikunnan koulutus. Liikuntavastaavat järjestävät alueillaan toimintaa mm. sauvakävely- ja sulkapalloryhmiä, luentoja ja tietoiskuja. 1 800 €.

Haapaveden Reuma ja Tules ry

Lähekkö lenkille! Kohderyhmänä ovat kaikki yli 40-vuotiaat, erityisesti miehiä aktivoidaan enemmän liikkeelle. Tämän vuoden haasteena on saada mukaan uusia yhteistyökumppaneita paikkakunnan kansanterveys-järjestöistä, jotta saataisiin uusia osallistujia mukaan. Yhteistyö-kumppaneille järjestetään PoPLin kanssa vertaisohjaajakoulutusta. Hankkeessa on toiminnassa 17 liikuntaryhmää (vesivoimistelu, -juoksu, kuntosali, Retuli, sauvakävely, Turvenuijat, boccia ja tohvelitanssit), jotka on toteutettu yhdessä terveyskeskuksen, kansalaisopiston ja liikuntalautakunnan kanssa. Lisäksi järjestetään luontoretkiä ja luentoja eri aiheista. Vesivoimisteluryhmiin ohjataan terveyskeskuksen ja työterveyshuollon kautta. Osallistujat valitsee fysioterapeutti. Toiminnasta tiedotetaan lehdissä, yhdistyksissä, tk:ssa, työpaikoilla ja kansalaisopiston opinto-oppaassa. 2 000 €.

Hakijoita 147, tukea myönnettiin 78 hankkeelleLisätietoja: http://www.kki.likes.fi/fi/ajankohtaista/index.html