Solia-projektissa syntyi liikunnan apuvälineiden vuokrausjärjestelmä

18.5.2005


Soveltavan liikunnan apuvälineprojekti Solia on nyt projektina virallisesti päättynyt. Solian työ jatkuu entiseen tapaan, mutta toiminnan hallinnointi on siirtymässä Soveltava Liikunta SoveLilta Suomen Invalidien Urheiluliitolle (SIU).

TIEDOTE 18.5.2005

Solian toiminta käynnistyi neljä vuotta sitten vammaisurheilujärjestöjen ja SoveLin yhteisprojektina. Soliassa saatiin aikaan toimiva liikunnan apuvälineiden vuokrausjärjestelmä. Solian toimintayksiköt sijaitsevat Helsingissä, Rovaniemellä ja Maskussa, ja niistä voi vuokrata välineitä eri puolille Suomea. Solian kotisivuille (http://www.solia.info/) on koottu esittelyt kaikista vuokrattavista välineistä.

Ennen projektia oli pulmana, että liikunnan apuvälineitä oli vain vähän saatavilla. Välineet ovat lisäksi kalliita, joten ennen ostopäätöstä olisi järkevää ainakin kokeilla välineen toimivuutta. Muun muassa näihin pulmiin projektissa lähdettiin vastaamaan. Apuvälineiden vuokrausjärjestelmä on yksi vastaus haasteeseen, mutta edelleen välineitä on liian vähän saatavilla siellä, missä ihmiset liikkuvat.

Projektin aikana on myös kehitetty ja testattu erilaisia liikuntavälineitä yhteistyössä alan toimijoiden ja välineiden käyttäjien kanssa. Tietoa on jaettu muun muassa messuilla ja erilaisina multimediamateriaaleina. Vastikään ilmestyi Editan kustantama ja Suomen Invalidien Urheiluliiton julkaisema kirja Soveltavan liikunnan apuvälineet, joka syntyi projektin loppuvaiheessa.

Solia-projekti toimi Raha-automaattiyhdistyksen ja opetusministeriön projektirahoituksella 2001–2003. Viime vuonna Solia sai Ray:n kohdennetun avustuksen, ja opetusministeriö on myöntänyt toiminnalle viime ja tänä vuonna jatkorahoitusta. Tavoitteena on koko ajan ollut toiminnan muuttaminen pysyväksi.

Solian toiminta jatkuu myös projektin päätyttyä. SIUn ja SoveLin tekemän aiesopimuksen mukaan toiminnan hallinnointi on siirtynyt SIUlle, jolla on isommat resurssit Solian toiminnan hoitamiseen.

– Jatkossa SoveLi keskittyy entistä enemmän paikallisen ja alueellisen koulutuksen järjestämiseen, viestintään ja sovelletun liikunnan edellytysten kehittämiseen, SoveLin toiminnanjohtaja Raija Luona-Helminen sanoo.

Hallinnon siirto ei vaikuta Solian käytännön toimintaan. Solian ohjausryhmässä on edelleen eri järjestöjen edustus ja yhteistyötä jatketaan.

Lisätietoa
Solia: Osku Kuutamo, puh. 045 677 0516 ja www.solia.info
Suomen Invalidien Urheiluliitto: Pertti Pousi, (09) 6131 9252 ja
Soveltava Liikunta SoveLi: toiminnanjohtaja Raija Luona-Helminen, 040 511 5941 ja www.soveli.fi

Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirjan tilaukset:  Pirita Halme,puh. (09) 6131 9200. Hinta: 26 euroa + toimituskulut.

Lataa tästä Solia-projektin loppuraportti pdf-muodossa.