Mielenterveyskuntoutujien liikuntahanke päätökseen

19.5.2005

Mielenterveyden Keskusliiton MEL - Mielelle Energiaa Liikunnasta -hanke aktivoi yhdistysten liikuntaryhmiin satoja vähän liikkuvia ihmisiä.

MEL-hankkeessa kannustettiin liikkumattomia tai vähän liikkuvia mielenterveyskuntoutujia mukaan paikallisyhdistysten liikuntatoimintaan. Hankkeessa tarjottiin mahdollisuuksia osallistua ja etsiä itselleen mielekäs ja hauska liikuntamuoto.

Loppuraportin mukaan hanke onnistui aktivoimaan liikunnallisesti passiivisia ihmisiä hyvin. Raportissa kerrotaan, että esimerkiksi vuonna 2000 liikkujat merkitsivät MEL-päiväkirjoihinsa yli 16 000 liikuntasuoritusta. KKI-ohjelma myönsi hankkeelle tuolloin palkinnon tunnustuksena tehdystä työstä.

Liikkujille tehdyn kyselyn (N=335) mukaan suosituimpia liikuntamuotoja ovat kävely, pyöräily, uinti, kuntosaliharjoittelu ja sauvakävely. Suurin osa vastaajista koki, että liikunta on parantanut sekä fyysistä että psyykkistä kuntoa vähintään keskinkertaisesti. Puolet vastaajista piti vertaisohjaajan merkitystä osallistumiselleen suurena tai erittäin suurena.

Enemmän vaikeuksia oli paikallistason yhteistyökumppaneiden löytämisessä. "Valitettavasti näyttää siltä, että syvälle juurtuneet väärät asenteet mielenterveyskuntoutujia kohtaan edelleen vaikuttavat siten, että mielenterveysyhdistyksiä tai yhdistysten liikuntaryhmiä ei koeta kovinkaan vetovoimaisiksi yhteistyökumppaneiksi", aluejohtaja Göran Johansson toteaa raportissa.

Hanke sai rahoitusta opetusministeriöltä ja Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelmalta. Nelivuotisen projektin (1999-2002) loppuraporttia voi tilata Mielenterveyden Keskusliitosta, (09) 351 600.Lisätietoja: http://www.mtkl.fi