SoveLi on käynnistänyt sovelletun liikunnan koulutusmateriaalin työstämisprosessin

10.5.2005

Koulutusmoduuli tullee olemaan osana aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutusta. Soveli-moduulin kohderyhmä ovat ensisijaisesti liikunta- ja urheiluseurojen ohjaajat ja vertaisohjaajat. SoveLi on saanut moduulin työstämiseen vuodelle 2005 opetusministeriöltä projektiavustusta.

Moduulin tavoitteena on madaltaa ohjaajan kynnystä ottaa ryhmään mukaan soveltuvaa liikuntaa tarvitseva aikuinen, rohkaista ohjaajaa ja antaa hänelle käytännön eväitä toimia niin, että mahdollisimman monet voivat osallistua liikuntaan sekä kannustaa ohjaajaa tekemään liikunnan mahdollisuudet näkyviksi ja käyttämään mielikuvitustaan ratkaisuissa.

Moduulin tavoitteena on lisäksi tarjota ohjaajalle ensimmäinen kosketus soveltuvan liikunnan asioihin ja herättää hänen kiinnostus soveltuvaa liikuntaa kohtaan. Mahdollisesti kannustaa osallistumaan esimerkiksi alan järjestöjen järjestämiin tai muihin jatkokoulutuksiin.

Lisätietoja moduulista antaa Raija Luona-Helminen, puh. 040-511 5941, etunimi.sukunimi@soveli.fi

 Lisätietoja: /projektit/sovelletun_liikunnan_moduuli_aik/