SLU yhteisön uusi ohjelmatyö käynnissä

6.3.2005

Liiku Hyvässä Seurassa –strategiamme saa kohta jatkoa. Juuri nyt ovat käynnissä SLU–yhteisöämme käsittävän uuden ohjelmatyön alkuvaiheet. Lähtökohtina ovat jäsenjärjestöjen omat strategiat, hyvin tunnistetut toimintaympäristömme keskeiset muutokset ja se, mitä mennyt on opettanut: tehdään valintoja, pyritään saamaan nopeasti aikaan tuloksia ja hyödynnetään olemassa olevat kohtaamiset sekä asiantuntijaryhmät.

On ehkä ennenaikaista kuvata ohjelmatyön lopputulosta, mutta työn helpottamiseksi ja keskustelun virittämiseksi heitän muutaman ajatuksen, jotka näyttäisivät nousevan helposti esille. Ohjelmatyön lopputulos voisi syntyä muutamasta erillisestä kokonaisuudesta.

On tehtävä yhteinen tarjous yhteiskunnalle. Tulevina vuosina yhteiskunnan päättäjät etsivät uusia ratkaisuja terveyden aikapommin purkuun ja yhteisöllisyyden rapautumiseen, ihmisten hyvinvointi ja jaksaminen kiinnostaa päättäjiä ja huippuosaaminen on osa kansainvälistä kilpailukykyä. SLU-yhteisössä on mukana laskentatavasta riippuen noin puolitoista miljoonaa ihmistä. Näiden ihmisten innostuminen, osaaminen ja yhteinen tekeminen  helpottaa jo nykyiselläänkin merkittävästi yhteiskunnan suuria huolia.

SLU–yhteisön yhteinen tekeminen kulminoituu ainakin kahteen otsikkoon: osaamiseen ja liikuntapolitiikan onnistuneeseen hoitamiseen. Jotta yhteisössämme mukana olevat ihmiset – kaikilla tasoilla – jaksavat jatkaa, he tarvitsevat innostusta ja tukea. Yhteisenä haasteena on järjestää koulutus niin, että se tavoittaa halukkaat, innostaa ja antaa tarvittavan tuen osaamiselle. Tämä koskee valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen luottamusihmisiä ja operatiivista tekijäjoukkoa. Liikuntapolitiikan onnistuminen taas näyttää vaativan entistä enemmän asiantuntijuutta ja erityisosaamista. SLU–yhteisön täytyy saada onnistumisia lakiasioissa, talousresursseissa ja EU–vaikuttamisessa.

SLU–yhteisön vaikuttavuus mitataan paljolti maakunnissa ja paikallistasolla. SLU–alueilla on, kuten SLU ry:lläkin, tärkeä kokonaisuutta palveleva rooli. Meneillään olevan  ohjelmatyön yksi onnistumisen edellytys on, että SLU-alueiden kanssa vuosi sitten aloitettu yhteinen työ ”Yhdessä enemmän”  tuottaa hyviä tuloksia. Hyvä Seura –ohjelma on yksi esimerkki orastavasta yhteisestä tekemisestä.

Sidosryhmät, kuten kunnat, suomalainen koulujärjestelmä, mediakenttä, yritykset ja eri ministeriöt, ovat isoja kokonaisuuksia ja niiden kanssa käytävät kumppanuuskeskustelut saattaisivat olla nyt meneillään olevan ohjelmatyön luonnollinen jatkotyö. Jo nyt SLU:n jäsenjärjestöt tekevät mittavaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja se jatkuu, mutta olisiko tarpeen miettiä myös yhdessä jonkin tyyppistä sidosryhmäohjelmaa?

On tärkeä tunnistaa opetusministeriön erityinen strateginen kumppanuusrooli. Nyt on kaikki eväät olemassa avoimeen ja luottamukselliseen yhteiseen pohdintaan.

Kaikki edellä kuvattu kertoo ajatuksista ohjelmatyön alkuvaiheessa. Mitään ei ole vielä päätetty ja paljon keskusteluja on vielä käymättä. Toisaalta, jos siltä tuntuu, kannattaa kyllä nostaa valintoja esille niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Mikäli tulevaisuuden valinnat olisivat jotain edellä kuvattuja, on SLU ry:n kannalta elintärkeä kysymys se, millaiseksi muodostuu SLU:n toimiston ja hallituksen osaaminen, organisaatio ja johtamisjärjestelmä. Se pohdinta on viisasta jättää myöhemmäksi, kunnes varmasti tiedetään, mitä kaikkea pitää tehdä ja osata.

Ota yhteyttä: Jukka Pekkala, toiminnanjohtaja, SLU, jukka.pekkala@slu.fi

Ohjelmatyön vaiheita:

Ohjelmatyössa meneillään on kartoitusvaihe, joka kestää arviolta huhtikuuhun asti. Toiminnanjohtaja Jukka Pekkala yhdessä muun SLU:n johdon kanssa käy keskusteluja SLU:n eri valiokunnissa, lukuisissa jäsentapaamisissa ja sidosryhmätapaamisissa sekä toteuttaa haastattelukierrosta. SLU analysoi jäsenjärjestöjen omia strategioita.

Ohjelmatyössä edessä on yhteisen unelman, vision 2010 rakentaminen. Tähän vaiheeseen liittyy päävalintojen vaihtoehtojen valmistuminen arviolta toukokuuhun mennessä. Ensimmäinen kirjoitusversio yhteiseen arviointiin valmistunee kesäkuussa. 

Palautetta haetaan yhteisissä tapaamisissa ja myös internetin välityksellä.

Yhdessä valmistellut valinnat ja päätösesitykset valmistuvat elo-lokakuun aikana. Ne viedään SLU:n 19.11.2005 pidettävän syyskokouksen päätettäväksi.

Syyskokouksen päätösten suuntaamana SLU tulee tarkistamaan omaa kurssiaan: SLU:ry:n osaaminen, tehtävät ja organisaatio.

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma, 03/05,
www.slu.fi