Invalidiliiton teemana esteetön liikkuminen

26.1.2005

Invalidiliitto haluaa kiinnittää kuluvana vuonna huomiota liikkumisen esteettömyyteen. Liikkuminen on jokaisen ihmisen perusoikeus, liikkui sitten pyörätuolilla tai rollaattorin tai kyynärsauvojen avulla. Esteettömästä liikkumisesta hyötyvät kaikki, koska ihmiset liikkuvat raskaiden kantamusten tai lastenvaunujen kanssa, voivat sairastua ja ikääntyvät.


Liikkumisen edellytysten täytyy olla kunnossa, jotta kaikki kansalaiset voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintoihin. Yleisten, kaikille tarkoitettujen palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja toimivia. Niiden lisäksi monet kansalaiset tarvitsevat palveluita, jotka on suunniteltu mahdollisimman yksilöllisesti. Ilman tällaisia palveluita vammaiset ihmiset eivät saavuta tasa-arvoisia mahdollisuuksia terveiden tai liikkumaan kykenevien kanssa. Yksi esteetön kulkuneuvo koko matkan varrella ei juurikaan hyödytä, jos muut eivät sitä ole.

Juna- ja varsinkin lentoterminaalien tasonvaihtojärjestelmiä on kehitettävä. Oman auton käyttö on monelle vammaiselle tärkeä tai jopa ainoa järkevä liikkumisen mahdollisuus. Vammaisten auton hankintaan liittyvää taloudellista tukijärjestelmää on yksinkertaistettava ja siihen on varattava riittävästi varoja.

Myönteinen asenne auttaa
- Usein myönteinen ja ymmärtäväinen asenne auttaa monien esteiden ylitse. Pääsemättömät kohteetkin muuttuvat mahdollisiksi saavuttaa, jos henkilökunnalla on halua auttaa ja opastaa. Toisinaan on käynyt myös niin, että periaatteessa esteetön matalalattiabussi on ollut käyttökelvoton vammaiselle ihmiselle, kun henkilökunta ei ole osannut tai halunnut olla avuksi. Onneksi useimpien ammattiryhmien koulutukseen
kuuluu osana harjoitella ns. erityisryhmien avustamista ja tarpeiden ymmärtämistä, Invalidiliiton projektipäällikkö Harri Leivo kertoo.

Toimivat ja turvalliset perusrakenteet vähentävät auttamisen tarvetta mahdollistamalla itsenäisen liikkumisen. Luiskien, portaiden, kaiteiden, suojateiden täytyy olla rakennettu suositusten ja määräysten mukaan, pyörätuolit täytyy kiinnittää ajoneuvoon samoilla varmoilla tavoilla joka puolella Suomea jne.

Invalidiliiton nettisivuilla tietoa esteettömyydestä
Invalidiliiton Internet-sivuille on koottu tietopaketti esteettömyydestä. Vuoden alussa avattiin uutena osiona liikkumisen esteettömyydestä kertovat sivut, joilla esitellään liikkumisympäristössä käytössä olevia toimivia ratkaisuja. Sivuilta löytyy tietoa ja vinkkejä esimerkiksi liikuntarajoitteisen lentomatkailuun, autoiluun tai liikkumiseen joukkoliikennevälineillä.

Invalidiliiton teemana on vuosina 2004–2005 Esteittä eteenpäin. Vuonna 2004 kiinnitettiin erityistä huomiota rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja vuonna 2005 liikkumisen esteettömyyteen.

Lisätietoja
Invalidiliitto, projektipäällikkö Harri Leivo, puh. 040 539 7087 harri.leivo@invalidiliitto.fi, www.invalidiliitto.fi/esteettomyys